Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Търгове

Обществена поръчка чрез публично състезание за Извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД преписка - 00744-2020-0003   документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 29.01.2020 обявление свали 29.01.2020 тръжна документация свали 29.01.2020 ЕЕДОП свали 29.01.2020 П О К А Н А На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 25.02.2020 г. от 11.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка - “ Извършване на транспортни услуги за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 3 от

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф, модел PHILIPS BRILLIANCE CT6 за нуждите на МБАЛ "Свети Пантелеймон – Ямбол" АД преписка - 00744-2020-0002 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 15.01.2020 обявление свали 15.01.2020 тръжна документация свали 15.01.2020 ЕЕДОП свали 15.01.2020 протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП свали 06.02.2020 П О К А Н А На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.02.2020 г. от 11.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка с

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ преписка - 00744-2020-0001 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 08.01.2020 обявление свали 08.01.2020 тръжна документация свали 08.01.2020 ЕЕДОП свали 08.01.2020 Предварителен протокол свали 31.01.2020 П О К А Н А     На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 10.03.2020 г. от 11:00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка - “ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД преписка - 00744-2019-0008 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 17.12.2019 обявление свали 17.12.2019 тръжна документация свали 20.12.2019 ЕЕДОП свали 20.12.2019 П О К А Н А На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 23.01.2020 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка - “ Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 21 от 17.12.2019 г. на Изп.