Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

март 2020

преписка - 9097674 документ Файл за теглене Дата на качване обява свали 26.03.2020 еедоп свали 26.03.2020 протокол на комисия свали 16.04.2020 договор с Лорив ЕООД свали 30.04.2020  

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ“ АД ПИБ – ЯМБОЛ BIC: FINVBGSF IBAN: BG69FINV91501017427713 СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ   Име Свидетелство Катя Георгиева - от името на членовете на БСП Деян Атанасов Николай Дженков и Гергана Керанова Мариана Ибришимова Димитър Ангелов Иванов "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД Димитър Иванов Димитров Ваня Колева Баракова-Илиева "Терум 2002" ЕООД Дженко Георгиев Дженков Екобулпак АД Община Ямбол "Мирали" ЕООД ЮЛНЦ "РОТАРИ КЛУБ - ЯМБОЛ" и ЮЛНЦ "ИНЕР УИЛ КЛУБ - Вътрешен кръг на РОТАРИ Ямбол" Руслан Тенев Михалев Районна прокуратура Ямбол Фондация "Бикоуз" Венелина Герогиева Иванова Окръжна прокуратура Ямбол "Петтас

Обява за “ Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол” преписка - 9097474 документ Файл за теглене Дата на качване обява свали 20.03.2020 протокол на комисия свали 22.04.2020 договор с Ридаком ЕООД свали 10.06.2020 договор с Перфект Медика ООД свали 10.06.2020 договор със Софарма Трейдинг АД свали 10.06.2020 договор с Медиклим ЕООД свали 10.06.2020 договор с Елпак Лизинг ЕООД свали 10.06.2020