Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

ноември 2023

АКЦИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ  Съвместна акция за безвъзмездно кръводаряване организират на 1 декември 2023 г. Ямболската червенокръстка организация, ръководството и ученици от 12-и клас на Професионалната гимназия по икономика „Георги С. Раковски“ в Ямбол. Инициативата преминава под мотото: „Заедно можем повече!“ и ще се проведе за времето от 9:00 ч. до 13:00 часа в Отделението по трансфузионна хематология /Кръвен център/ на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в град Ямбол. Напомняме, че всеки здрав човек

Екипът на Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ ,,Свети Пантелеймон” - Ямбол участва онлайн в конференция ,,Родени твърде рано: медицински и социални аспекти в развитието на недоносените деца”. Събитието се проведе на 17 ноември от 9:30 часа в Capital Fort (бул.,,Цариградско шосе” 90), гр.София и се организира за трета поредна година по случай Световния ден на недоносените деца от Фондация ,,Нашите недоносени деца”, съвместно с Българската асоциация по

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661530 З А П О В Е Д № 301  гр. Ямбол, 20.11.2023 год. На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М :

Трима нови специализанти вече са част от лекарския екип на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол. След проведените конкурси са назначени д-р Петър Филев в Отделението по хирургия, д-р Неда Недкова в Отделението по ендокринология и д-р Веселина Влайкова в Отделението по пневмология и фтизиатрия. Пожелаваме им успешна работа и ги приветстваме с добре дошли!

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол №  27 / 06.11.2023 г. и заповед № 292 / 06.11.2023 г. на Изпълнителния директор на дружеството, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон