Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Author: Администратор

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530   МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 95/27.03.2023 год. на Изпълнителния директор на

Д-р Георги Манчев, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) в МБАЛ „Св. Пантелеймон“, е номиниран тази година за наградата „Хипократ“ в Ямбол. Отличието е най-високото, което се връчва от Община Ямбол по повод Световния ден на здравето – 7 април. Специализирана комисия към Общината, с председател заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов, определи тазгодишните носители на наградите „Хипократ“, „Анка Александрова“ и Почетен знак „Герб на Община Ямбол“. Церемонията по награждаване

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Панетелеймон“ АД – Ямбол търси да назначи медицинска сестра. Обявената длъжност е с направление „Урология“, код по НКПД 2221 5009. Повече информация на телефон: 0878 95 11 65, Валентина Вълкова, главна сестра на МБАЛ „Св. Пантелеймон“

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ ,,Св.Пантелеймон” АД - Ямбол, съвместно с Превантивно-информационен център за борба с наркоманиите към Община Ямбол разработиха и издадоха брошура ,,За бъдещите майки! Как влияят електронните цигари върху бременните жени и плода?” Брошурата информира бременните жени за опасността от използването на електронни цигари. Разпространява се в Здравно-консултативния център, Акушеро-гинекологичното отделение в МБАЛ ,,Св.Пантелеймон” и в гинекологичните кабинети в МЦ ,,Дианамед” и ДКЦ 1.  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” АД - ЯМБОЛ ЗАПОВЕД №76 гр. Ямбол, 13.03.2023 год. На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 1 1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед №39/06.02.2023 год. и Заповед №74/10.03.2023 год. на изп. директор, НАРЕЖДАМ: Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение“, „Лекар, специализант по клинична микробилогия",

”МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ЯМБОЛ” АД ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, в открито заседание Търгът се провежда на основание решение на Съвета на директорите, обективирано в Протокол №11 / 08.03.2023 г. и Заповед №68 / 08.03.2023 г. на Изпълнителния директор на

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол №11 / 08.03.2023 г. и заповед №68 / 08.03.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение №1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” - Ямбол” АД обявява, че е

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ЗАПОВЕД 69 Ямбол, 08.03.2023 г. На основание приложение N2 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП и в изпълнение на Решение на Съвета на директорите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД — гр. Ямбол, обективирано в протокол Ne 11 / 08.03.2023 г. НАРЕЖДАМ: Прекратявам обявеният със Заповед N2 56 / 24.02.2023г.

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ N2 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол N2 10 / 24.02.2023 г. и заповед № 56 / 24.02.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот хитов“ 30, тел. 0878 951 540, 046 661530, e-mail: mbal.yambol@gmail.com ПОКАНА до всички заинтересовани банкови институции да представят оферти за „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД '' ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Предмет на настоящата процедура е: „Провеждане на избор на изпълнител за предоставяне на