Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Търгове

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД гр. Ямбол, ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 15 / 29.05.2024 г. и заповед № 119 / 29.05.2024 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 8 / 07.03.2024 г. и заповед № 54 / 07.03.2024 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД обявява,

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 6  / 19.02.2024 г. и заповед № 42 / 19.02.2024 г. на Изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД обявява, че

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41 ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 32 / 22.12.2023 г. и заповед № 327 / 22.12.2023 г. на Изпълнителния директор на дружеството, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30,  e-mail: mbal.yambol@gmail.com   ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 30 / 19.12.2023 г. и заповед № 325 / 19.12.2023 г. на Изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД обявява, че

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com   ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение решение на Съветa на директорите, обективирано в протокол № 26 / 13.12.2023 г. и заповед № 317 / 13.12.2023 г. на изпълнителния директор на дружеството, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД обявява,

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол №  27 / 06.11.2023 г. и заповед № 292 / 06.11.2023 г. на Изпълнителния директор на дружеството, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 26 / 29.09.2023 г. и заповед № 246 / 29.09.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41   ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 21 / 23.05.2023 г. и заповед № 149 / 25.05.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ №2 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол №17 / 18.04.2023 г. и заповед №112 / 18.04.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД обявява, че