Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

октомври 2023

Днес почитаме паметта на Св. Йоан Рилски Чудотворец, посветил себе си на хората и тяхното изцеление. По тази причина е наречен небесен закрилник на народа ни, избран и за покровител на българските лекари. Днес отбелязваме нашия професионален празник – Деня на българския лекар – 19 октомври. Медицината не е само образование, а мисия и дълг - да помагаш на нуждаещия се, да си съпричастен към страданието му, да побеждаваш болката, да

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530     З А П О В Е Д № 276 гр. Ямбол, 19.10.2023 год.     На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 232/18.09.2023 год. и Заповед № 275/19.10.2023 год. на изп. директор,     Н А Р

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 26 / 29.09.2023 г. и заповед № 246 / 29.09.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“