Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

май 2024

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД гр. Ямбол, ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 15 / 29.05.2024 г. и заповед № 119 / 29.05.2024 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661530 З А П О В Е Д № 116  гр. Ямбол, 22.05.2024 год.   На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М : I. Конкурс за

На 12 май отбелязваме Световния ден на сестринството. Той се чества от 1974 г. по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри (ICN). Своя професионален празник отбелязват всички професионалисти по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори, лаборанти. Днес се обръщаме към всички професионалисти по здравни грижи, посветили се на живота и здравето на хората. Със своя денонощен и всеотдаен труд към пациентите, те ни напомнят за едни от най-светлите