Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

март 2024

МБАЛ "Св. Пантелемон" - Ямбол АД, търси да назначи лекари със специaлност "Вътрешни болести", "Хирургия", "Ортопедия", "Урология" и "Неврология" за сформиране на нова ТЕЛК комисия за подпомагане дейността на органите на медицинската експертиза. Специалистите по посочените профили е необходимо да имат минимум 5 год. стаж по специалността. По обявата може да се кандидатства тук: https://www.jobs.bg/job/7332981  

От 18 до 22 март 2024 г. в Пневмо-фтизиатричното отделение на "МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Ямбол ще се състои Седмица на отворените врати за туберкулозата. От 12:00 до 15:00 ч. ще се извършват консултации и скрининг на риска за инфекцията, а на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания. Кампанията се организира от Министерството на здравеопазването по повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март. Инициативите тази

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com   ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 8 / 07.03.2024 г. и заповед № 54 / 07.03.2024 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД обявява,

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 З А П О В Е Д №  53 гр. Ямбол, 07.03.2024 год.   На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 29/05.02.2024 год. и Заповед № 52/07.03.2024 год. на изп. директор, Н А