Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

септември 2023

От 25.09 до 29.09.2023 г. в Пневмофтизиатрично отделение на "МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Ямбол ще се състои "Седмица на отворените врати за туберкулозата". В рамките ѝ ще се извършват консултации и скрининг на риска за инфекцията, а на съмнителните за туберкулоза лица - прегледи и допълнителни изследвания. Кампанията е в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021 - 2025 г. Ранното откриване и

З А П О В Е Д   №  234 гр. Ямбол, 18.09.2023 год. На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 212/14.08.2023 год. и Заповед № 233/18.09.2023 год. на изп. директор, Н А Р Е Ж Д А М :   Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Лекар, специализант по Хирургия“,

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661530     З А П О В Е Д № 232   гр. Ямбол, 18.09.2023 год.  На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  О Б Я В Я В А М : Конкурс