Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

март 2023

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530   МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 95/27.03.2023 год. на Изпълнителния директор на

Д-р Георги Манчев, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) в МБАЛ „Св. Пантелеймон“, е номиниран тази година за наградата „Хипократ“ в Ямбол. Отличието е най-високото, което се връчва от Община Ямбол по повод Световния ден на здравето – 7 април. Специализирана комисия към Общината, с председател заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов, определи тазгодишните носители на наградите „Хипократ“, „Анка Александрова“ и Почетен знак „Герб на Община Ямбол“. Церемонията по награждаване

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Панетелеймон“ АД – Ямбол търси да назначи медицинска сестра. Обявената длъжност е с направление „Урология“, код по НКПД 2221 5009. Повече информация на телефон: 0878 95 11 65, Валентина Вълкова, главна сестра на МБАЛ „Св. Пантелеймон“

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ ,,Св.Пантелеймон” АД - Ямбол, съвместно с Превантивно-информационен център за борба с наркоманиите към Община Ямбол разработиха и издадоха брошура ,,За бъдещите майки! Как влияят електронните цигари върху бременните жени и плода?” Брошурата информира бременните жени за опасността от използването на електронни цигари. Разпространява се в Здравно-консултативния център, Акушеро-гинекологичното отделение в МБАЛ ,,Св.Пантелеймон” и в гинекологичните кабинети в МЦ ,,Дианамед” и ДКЦ 1.  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” АД - ЯМБОЛ ЗАПОВЕД №76 гр. Ямбол, 13.03.2023 год. На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 1 1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед №39/06.02.2023 год. и Заповед №74/10.03.2023 год. на изп. директор, НАРЕЖДАМ: Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение“, „Лекар, специализант по клинична микробилогия",

”МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ЯМБОЛ” АД ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, в открито заседание Търгът се провежда на основание решение на Съвета на директорите, обективирано в Протокол №11 / 08.03.2023 г. и Заповед №68 / 08.03.2023 г. на Изпълнителния директор на

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол №11 / 08.03.2023 г. и заповед №68 / 08.03.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение №1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” - Ямбол” АД обявява, че е

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ЗАПОВЕД 69 Ямбол, 08.03.2023 г. На основание приложение N2 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП и в изпълнение на Решение на Съвета на директорите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД — гр. Ямбол, обективирано в протокол Ne 11 / 08.03.2023 г. НАРЕЖДАМ: Прекратявам обявеният със Заповед N2 56 / 24.02.2023г.