Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

февруари 2023

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ N2 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол N2 10 / 24.02.2023 г. и заповед № 56 / 24.02.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот хитов“ 30, тел. 0878 951 540, 046 661530, e-mail: mbal.yambol@gmail.com ПОКАНА до всички заинтересовани банкови институции да представят оферти за „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД '' ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Предмет на настоящата процедура е: „Провеждане на избор на изпълнител за предоставяне на

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ № 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41 ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 6 / 14.02.2023 г. и заповед № 46 / 14.02.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ  АД ЗАПОВЕД № 39 гр. Ямбол, 06.02.2023 год. На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във ВР. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването ОБЯВЯВАМ: I. Конкурс за заемане на длъжностите: „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ — З бр.; „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение'