Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

В МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол са обявени 37 места за лекари специализанти, финансирани от държавата

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков от 02.08.2023 г. са определени общо 37 места за специализанти в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол. Обучението е финансирано от държавата, като трябва да започне не по-късно от 31.10.2023 г. Разпределението на местата по клинични специалности и по висши учебни заведения в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол като база за обучение е следното:

 1. „Акушерство и гинекология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Варна)
 2. „Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Варна)
 3. Вътрешни болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 4. „Гастроентерология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 5. „Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 (Медицински университет – Варна)
 6. „Инфекциозни болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 7. „Кардиология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 8. „Клинична лаборатория“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 9. „Клинична микробиология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 10. „Неонатология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Пловдив)
 11. „Нервни болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 12. „Нефрология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 13. „Образна диагностика“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 14. „Обща и клинична патология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 15. „Ортопедия и травматология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 16. „Очни болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 17. „Педиатрия“ – 4 (Тракийски университет – Стара Загора)
 18. „Пневмология и фтизиатрия“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 19. „Психиатрия“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 20. „Спешна медицина“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 21. „Трансфузионна хематология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 22. „Урология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)
 23. „Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)
 24. „Хирургия“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет – Варна)

Места за специализанти по клинични специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“, разпределени по висши училища и по бази за обучение

  1. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)2 (Тракийски университет – Стара Загора)