Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Новини и съобщения

„Доставка на лекарствени средства” за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол" АД преписка - 00744-2020-0004 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 29.04.2020 обявление свали 29.04.2020 тръжна документация свали 01.05.2020 ЕЕДОП свали 01.05.2020 П О К А Н А             На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 11.06.2020 г. от 10:00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка - “ Доставка на  Лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД”открита с Решение № 9 от 29.04.2020 г. на Изп. Директор при МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол» АД. Право да

Диамед ООДМедикъл Имидж„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ преписка - 00744-2020-0005 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 05.05.2020 обявление свали 05.05.2020 тръжна документация свали 08.05.2020 ЕЕДОП свали 08.05.2020 П О К А Н А     На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 18.06.2020 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка -  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми  за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Ямбол” открита с

преписка - 9097674 документ Файл за теглене Дата на качване обява свали 26.03.2020 еедоп свали 26.03.2020 протокол на комисия свали 16.04.2020 договор с Лорив ЕООД свали 30.04.2020  

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ“ АД ПИБ – ЯМБОЛ BIC: FINVBGSF IBAN: BG69FINV91501017427713 СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ   Име Свидетелство Катя Георгиева - от името на членовете на БСП Деян Атанасов Николай Дженков и Гергана Керанова Мариана Ибришимова Димитър Ангелов Иванов "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД Димитър Иванов Димитров Ваня Колева Баракова-Илиева "Терум 2002" ЕООД Дженко Георгиев Дженков Екобулпак АД Община Ямбол "Мирали" ЕООД ЮЛНЦ "РОТАРИ КЛУБ - ЯМБОЛ" и ЮЛНЦ "ИНЕР УИЛ КЛУБ - Вътрешен кръг на РОТАРИ Ямбол" Руслан Тенев Михалев Районна прокуратура Ямбол Фондация "Бикоуз" Венелина Герогиева Иванова Окръжна прокуратура Ямбол "Петтас

Обява за “ Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол” преписка - 9097474 документ Файл за теглене Дата на качване обява свали 20.03.2020 протокол на комисия свали 22.04.2020 договор с Ридаком ЕООД свали 10.06.2020 договор с Перфект Медика ООД свали 10.06.2020 договор със Софарма Трейдинг АД свали 10.06.2020 договор с Медиклим ЕООД свали 10.06.2020 договор с Елпак Лизинг ЕООД свали 10.06.2020  

Обява за Събиране, транспортиране и обезвреждане на медицински отпадъци за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД   преписка - 9096269 документ Файл за теглене Дата на качване обява свали 10.02.2020 еедоп свали 10.02.2020 протокол на комисия свали 25.02.2020 договор с Ловамед груп ООД свали 16.03.2020  

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД преписка - 00744-2019-0008 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 17.12.2019 обявление свали 17.12.2019 тръжна документация свали 20.12.2019 ЕЕДОП свали 20.12.2019 П О К А Н А На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 23.01.2020 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка - “ Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 21 от 17.12.2019 г. на Изп.