Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Новини и съобщения

Многопрофилна болница за активно лечение  "Св. Панетелеймон" АД - Ямбол търси да назначи медицинска сестра. Обявената длъжност е с направление "Урология", код по НКПД 2221 5009. Повече информация на телефон: 0878 95 11 65, Валентина Вълкова, главна сестра на МБАЛ "Св. Пантелеймон"

Още 3,8 млн. лева са отпуснати с Постановление на Министерския съвет за доизграждането на новата болница в Ямбол, съобщиха на брифинг в Областната администрация областният управител на Ямбол Георги Чалъков и изпълнителният директор на областната Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ д-р Панайот Диманов. „Болницата ще бъде довършена, процесът е необратим“, увери областният управител на Ямбол. Той добави, че е получено пълно съдействие от Министерството на здравеопазването като принципал на

Възобновяват се довършителните дейности по новия болничен комплекс в Ямбол. Изпълнението на обекта ще се извършва с отпуснатите през юни тази година 13,5 млн. лева от държавата. Подписани са необходимите анекси към договорите, за да може фирмата изпълнител да продължи строително-монтажните дейности, които са разделени на етапи. Дейностите продължават по план, увериха от Съвета на директорите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД в състав председателят проф. д-р Жени Стайкова, представителят на държавата

Доброволци от Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ реализираха със съвместна информационна камоания в Световния ден за борба с ХИВ и СПИН - 1 декември. Потребителите на Здравно-консултативния център бяха запознати произхода на СПИН, начините на инфектиране и методите за превенция на болестта. Доброволците предоставиха на всеки информационни брошури и контрацептиви. От началото на 2022 г. в страната са открити

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол Н:5 / 14.02.2022 г. и заповед Н:77 / 16.02.2022 г. на изпълнителният директор, на основание приложение Н:1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон - Ямбол" АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: Документация: документ Файл за теглене Дата на качване обявление свали 16.02.2022  

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол Н:5 / 14.02.2022 г. и заповед Н:79 / 16.02.2022 г. на изпълнителният директор, на основание приложение Н:1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон - Ямбол" АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: Документация: документ Файл за теглене Дата на качване обявление свали 16.02.2022  

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол Н:5 / 14.02.2022 г. и заповед Н:78 / 16.02.2022 г. на изпълнителният директор, на основание приложение Н:1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон - Ямбол" АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: Документация: документ Файл за теглене Дата на качване обявление свали 16.02.2022  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл. 17 от същата и Заповед № 14/12.01.2022 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“