Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Кариери

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661530 З А П О В Е Д № 116  гр. Ямбол, 22.05.2024 год.   На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М : I. Конкурс за

МБАЛ "Св. Пантелемон" - Ямбол АД, търси да назначи лекари със специaлност "Вътрешни болести", "Хирургия", "Ортопедия", "Урология" и "Неврология" за сформиране на нова ТЕЛК комисия за подпомагане дейността на органите на медицинската експертиза. Специалистите по посочените профили е необходимо да имат минимум 5 год. стаж по специалността. По обявата може да се кандидатства тук: https://www.jobs.bg/job/7332981  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 З А П О В Е Д №  53 гр. Ямбол, 07.03.2024 год.   На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 29/05.02.2024 год. и Заповед № 52/07.03.2024 год. на изп. директор, Н А

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 66-15-30 факс 66-15-41 З А П О В Е Д № 30  гр. Ямбол, 05.02.2024 год.   На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването    О Б Я В Я В А М

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661530 З А П О В Е Д № 29  гр. Ямбол, 05.02.2024 год.   На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването    О Б Я В Я В А М :

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков са определени общо 50 места за специализанти в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол. Обучението е финансирано от държавата, като трябва да започне не по-късно от 31.03.2024 г. Разпределението на местата по клинични специалности и по висши учебни заведения в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол като база за обучение е следното: „Акушерство и гинекология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора; Медицински университет,

МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол търси да назначи на трудов договор медицински сестри в операционна зала на отделенията по хирургия и урология. Повече информация за обявените позиции може да бъде получена на телефон 0878 95 11 65, Валентина Вълкова - главна медицинска сестра на МБАЛ "Св. Пантелеймон".

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530     З А П О В Е Д № 276 гр. Ямбол, 19.10.2023 год.     На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 232/18.09.2023 год. и Заповед № 275/19.10.2023 год. на изп. директор,     Н А Р

З А П О В Е Д   №  234 гр. Ямбол, 18.09.2023 год. На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 212/14.08.2023 год. и Заповед № 233/18.09.2023 год. на изп. директор, Н А Р Е Ж Д А М :   Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Лекар, специализант по Хирургия“,

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661530     З А П О В Е Д № 232   гр. Ямбол, 18.09.2023 год.  На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  О Б Я В Я В А М : Конкурс