Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Телефонен указател на отделенията

Телефонен указател на

„МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД

Структура Телефон за връзка
1 Спешно отделение 0878951244
2 Консултативно-диагностичен блок 0879979330
3 АГО 0878951168
4 АГО 0878951148
5 АГО 0878951057
6 Неонатология 0878951370
7 ОВБ – кардиология и ендокринология 0878964063
8 ОВБ – кардиология и ендокринология 0878964062
9 ОВБ – гастроентерология, хематология, нефрология 0878951611
10 ОВБ – гастроентерология, хематология, нефрология 0878951613
11 ОФРМ 0879979342
12 Нервно отделение 0878951669
13 Нервно отделение 0878951668
14 Детско отделение 0878951662
15 Детско отделение 0878951671
16 ОАИЛ 0878951614
17 ОАИЛ 0878951615
18 Отделение по съдова хирургия 0878951621
19 Хирургично отделение – операционна 0878951266
20 Хирургично отделение 0878951629
21 УНГ 0878951462
22 Очно отделение 0878964038
23 Ортопедия 0878951605
24 Урология 0878951610
25 Инфекциозно отделение 0878951587
26 Инфекциозно отделение 0878951589
27 Психиатрично отделение 0878964012
28 ПФО 0878951290
29 ПФО 0878951311
30 Хемодиализа 0878951657
31 Клинична лаборатория 0878951584
32 Микробиологична лаборатория 0878951321
33 Отделение по трансфузионна хематология 0878951334
34 Отделение по образна диагностика 0878951336
35 Клинична патология 0878951543
36 Клинична патология 0878951517
37 Аптека 0878951493
38 ТЕЛК 0878951477
39 Административен секретар при изпълнителен директор 0878951471
40 Административен секретар при изпълнителен директор 046 661 530
41 Факс 046 661 541
42 Юрист 0878626212
43 Договорни партньори 0878951270
44 Информация 0878951470
45 Деловодство 0878951359
46 Главен счетоводител 046 661 527
47 Счетоводство 0878951363
48 Човешки ресурси 0878951474
49 Личен състав 0878951183
50 Икономисти статистика 0878951388
51 Звено „Кодиране“ 0878951398
52 Звено „Кодиране“ 0878951320
53 Архив и склад 0878951379