Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Отделение по трансфузионна хематология

В отделението се извършва промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители; съхранение и експедиция на кръвни съставки; извършване на имунохематологични изследвания на пациенти и подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

д-р Биана Милкова, началник на отделението

Д-р Биана Милкова е завършила медицина през 1987 г. във ВМИ гр. Варна. Има придобита специалност „Трансфузионна хематология” и завършена квалификация „Здравен мениджмънт” към Стопанската академия в гр. Свищов”. Началник е на Отделението по трансфузионна хематология ( т. нар. Кръвен център) в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ от 1997 година насам.