Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Информация за пациентите

ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Прием и регистриране на приема

Пациенти в спешно състояние се приемат чрез спешното отделение, разположено в двора на болницата.

При незабавен или планиран прием регистрирането на пациенти се извършва на Регистратурата на болницата, разположена в един павилион със спешното отделение.

В болничната регистратура се регистрират Вашите лични данни. Необходимо е предоставянето на личната карта, която служи и за регистрирнето Ви в Регистрационната система за прием и изписване на НЗОК. Спазват се всички правила за защита на личните данни. Ако сте гражданин на ЕС представете ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или Удостоверение за регистрация в НЗОК въз основа на удостоверителен документ. По възможност носете извършените преди приема изследвания, епикризи, указания от ОПЛ, необходими по време на престоя Ви.

При желание може да изберете лекар или екип, който да окаже грижа по време на Вашия престой. За избор на лекар или екип трябва да попълнете заявление до Изпълнителния директор, което ще Ви бъде предоставено от старшата медицинска сестра в отделението където сте приети.

Когато болницата не може да осигури необходимите здравни грижи може да бъдете придружен от близък човек. При възможност на придружителя се предоставя легло.

За всеки ден от болничния Ви престой се заплаща сума от 5,80 лв., но не повече от 10 дни годишно.  От такова плащане са освободени пациентите с определени от НЗОК заболявания; малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в дом за деца, лишени от родителска грижа; медицински специалисти.

Моля да заплатите тази сума в деня на изписването, в брой на касата, разположена в павилиона на болничната регистратура. Вземете Вашата фактура за плащане, която да Ви послужи и при следващ болничен престой, при необходимост.

 

Изписване и напускане на болницата

Изписването и напускането на болницата става директно от отделението където сте приети.

Персоналът от отделението ще Ви предостави епикриза с данни за Вашата диагноза, проведените изследвания и лечение, препоръки за продължаване на лечението в домашна обстановка при необходимост, препоръки към ОПЛ за Вашето проследяване след изписването, препоръки за до два контролни прегледа в нашата болницата след изписване до 30-я ден. Епикризата се издава в три екземпляра – една за Вашето досие, една за Вас и една за ОПЛ. Към епикризата ще получите рецепта, може да Ви бъдат дадени ЕКГ, образно изследване – КАТ или рентгенова снимка по определен ред.

Представете лично или чрез персонала отново Вашата лична карта за регистриране на напускането Ви в Регистрационната система за прием и изписване на НЗОК.

Не забравяйте да подготвите целия си багаж. Погрижете се за личните си вещи от нощното шкафче и оставените за съхранение при персонала. В случай на нужда разполагаме с пациентни колички.

Персоналът от болничната регистратура може да организира такси или болничен транспорт от болницата, който се заплаща на болничната каса. Уведомете затова старшата сестра на отделението, където сте настанен, своевременно.

При необходимост от издаване на болничен лист за времето на престоя трябва да предоставите данните за фирмата/институцията, където работите своевременно на старшата медицинска сестра.

Повечето от вас с нетърпение очакват деня, в който можете да се върнете у дома. Но понякога животът не е същият като преди. Старшите медицински сестри с удоволствие ще Ви посъветват предварително, ако се наложи организация и получаване на конкретна помощ за времето след изписване от болницата.

 

Обща информация за пациентите

Уважаеми пациенти,

По-долу ще намерите обща информация относно престоя Ви в нашата болница.

 

Регистрация и прием

Регистратурата се намира в павилион, ведно със спешното отделение в двора на болницата (работно време: понеделник – неделя 7дни/24 часа).

Тук ще намерите цялата информация, необходима за престоя ви в болницата

(Тел: 046/ 682-261; +359 87895 1535).

 

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги за повече комфорт в болницата могат да бъдат получени чрез използването на различни незадължителни услуги. За тези услуги няма заплащане от НЗОК.

За възможните изборни услуги в нашата болница можете да се информирате чрез нашите табла в павилиона на болничната регистратура и болничните отделения.

 

Придружител

По време на престоя ви в болницата има възможност за настаняване и на придружител. Текущите тарифи за разходи могат да бъдат намерени в Ценоразписа на медицинските услуги. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с регистратурата.

 

Цветя

Персоналът ще намери място за поставяне на цветя. Саксийните растения не се допускат.

 

Храна

В деня на приема и до изписването получавате болнична храна. Моля информирайте лекуващия/дежурния  лекар и старшата/дежурната медицинска сестра за заболявания, за които се налага съответната диета.

По време на хоспитализацията се осигурява трикратно диетично хранене. За изготвянето на диети за различни заболявания се прилага диетичната номерична система по Певзнер, състояща се от 15 диети за различни болести, може и комбинирани диети.

Ако имате заявки за храна, които не могат да бъдат избрани в стандартните карти на менюто, моля, уведомете медицинския персонал. Ще се опитаме (диетите трябва да се спазват съответно)  да отговорим на вашите желания.

 

Кафене/ресторант на самообслужване

На приземния етаж в павилиона на отделението по вътрешни болести е разположено кафене/ресторант на самообслужване. Предлагат на посетителите, персонала и пациентите богат избор на храна.

Работно време: от понеделник до петък: 07:00 –  19:00. Събота  и официални празници: 07:00 – 13:00.

Почивен ден – неделя

 

Телевизия,  телефон

При желание ще получите платима чип карта от служител. Информация и инструкции може да получите от персонала в отделението.

В случай на необходимост може да се свържете с Вашите близки от преносимия служебен телефон в отделението

 

Изгубени вещи

Моля, предайте изгубеното имущество на сестринския персонал в отделението.

 

Похвала и критика

Всяка обратна връзка и оплакване се приема от нас и се счита за предложение за подобрение.

Ето защо, моля, използвайте възможността за похвали и предложения и ни кажете какво мислите чрез въпросника за пациента „Вашето мнение е важно за нас“. Може да получите  въпросника  в Регистратура, в зоните за чакане или от сестринския персонал.

Освен това всеки пациент има възможност да предава жалби директно на ръководството или на „служителя по жалбите“ чрез нашата система за управление на оплакванията. Попитайте вашия медицински персонал.

 

Духовна грижа

Свещениците, пасторите от различните деноминации могат да посещават пациентите при желание. Моля, да уважите религиозните чувства  на останалите в болничната стая  и да спазвате необходимия ред.

 

Социални услуги

Съвети и информация за социални грижи и социални услуги (информация: старшите медицински сестри по отделения).

 

Изписване и напускане на болницата

Като правило изписването се планира и вие ще бъдете информирани предварително, обикновено предния ден. Изписването се извършва предимно сутрин. След това пациентите имат възможност да посетят семейния си лекар директно или да организират домашното посещение на лекаря. Назначеното за дома лечение се изписва на рецепта. Когато лекарството се заплаща от НЗОК посетете ОПЛ за издаване на рецепти към НЗОК. Моля, информирайте семейството си за вашето освобождаване. Превозът до дома или при семейния лекар трябва да бъде организиран от вас или членовете на вашето семейство. Изключение: Планирани/Спешни трансфери към други болници при продължаване на болничното лечение.

 

Изследвания и физиотерапия

За оптималното лечение на нашите пациенти, както и за подпомагане на пациентите и лекарите при прегледа и назначаване на терапия, към болницата функционират:

Отделение по образна диагностика – денонощен режим на работа

Клинична лаборатория  – денонощен режим на работа

Микробиологична лаборатория

Моля, заявете необходимите изследвания на болнична регистратура.

 

Отделение по физиотерапия и физикална медицина – в делнични дни,  Телефон 046/682 209; 046/682 244

 

Здравно осигуряване

При постъпването Ви в болницата персоналът на болничната регистратура извършва справка за Вашето здравно осигуряване. При неплатени здравни осигуровки  за период от 36 месеца назад, ще Ви бъде дадена разпечатка от интернет сайта на НАП. За всеки месец през 2020 г. се заплащат 24,40 лв. Моля платете здравните си осигуровки на гише на НАП до края на болничния престой. Ако не успеете да заплатите, болницата ще Ви предостави информация за дължимата сума за всеки ден болничен престой по ценоразписа на болницата.

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД

гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” № 30, тел. 0878951540, 046/661 530

 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД

 

Утвърден със Заповед № 34-1 / 02.02.2023 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“–Ямбол“ АД.

ГЛАВА ПЪРВА.

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Раздел І

„Обхват, цел и принципи”

 

Чл. 1. Тези вътрешни правила регламентират условията и реда в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД за защита на лицата, чиито сигнали подадени в администрацията на дружеството, съдържат твърдения за наличие на нарушения – действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на ЕС.

Чл. 2. Настоящите вътрешни правила имат за цел осигуряване на защита на лицата, подали сигнали за нередности (наричани на места по-долу в текста съкратено сигнали) чрез предприемане на конкретни мерки за това.

Чл. 3. Лица, които са подали сигнали за нередности в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, придобили информация за нарушения в работен контекст, са:

 1. Лица със статут на „служители“ или „работници“;

2.Акционери и лица, принадлежащи към управителен орган, включително членове без изпълнителна власт, както и доброволци и платени, или неплатени стажанти;

 1. Всички лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици.
 2. Настоящите правила се прилагат също и за сигнализиращи лица, при които информацията за нарушения е придобита при работни взаимоотношения, които са приключили, или лица, чиито работни взаимоотношения тепърва предстоят в случаите, когато информацията е получена по време на процеса на набиране на персонал.

Мерките за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, се прилагат, когато е уместно и за:

 1. Трети лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да пострадат от ответни действия с цел отмъщение в работен контекст като например колеги или роднини;
 2. Юридически лица, на които сигнализиращото лице е собственик, за които работи или с които е свързан по друг начин в работен контекст;

Чл. 4. (1) Действия по защита на лицата, подали сигнали се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД (чрез подаване/постъпване в пощенската кутия; електронен адрес; телефон; и др.) до отпадане на необходимостта от това.

(2) Задължения, за предприемане на конкретни действия, по предходната алинея имат всички служители в администрацията на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, чиито служебни задължения, пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

Чл. 5. (1) Със защитата, предвидена в тези Вътрешни правила, се ползват и служители на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, подали сигнали за нарушения.

(2) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически и/ или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

Чл. 6. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали за нередности, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Етичния кодекс на работниците и служителите в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД.

Чл. 7. Правилата определят общи стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, съобщаващи за нарушения на закони или на политики, правилата и инструкции на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД. Такива нарушения включват, но не се ограничават само до измами, пране на пари, подкуп и корупция, търговия с вътрешна информация, нарушения в областта на обществените поръчки, трудовото законодателство и други неправомерни действия, неморално или неетично поведение или злонамерени практики, неизпълнение на задължения (особено по въпроси, които застрашават репутацията на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД).

 

Раздел ІІ

„Обхват на защитата”

Чл. 8. (1) Сигнализиращите лица отговарят на изискванията за защита съгласно настоящите вътрешни правила при условие че са имали разумни основания да вярват, че информацията за докладваните нарушения е вярна към момента на подаване на сигнала и че тази информация попада в обхвата на вътрешните правила и са подали сигнал вътрешно или външно, в съответствие с настоящите вътрешни правила.

(2) В обхвата на правилата не попада задължението за приемане и проследяване на анонимни сигнали за нарушения и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Чл. 9. Защитата на лицата, които публично оповестяват информация за нарушения се осъществява, чрез прилагане на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по получените сигнали, насочени към:

 1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
 2. неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;
 3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
 4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;
 5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

Чл. 10. (1) Всички служители на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, ангажирани пряко или косвено с постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения, както и с изготвянето/ получаването/ препращането на документи, касаещи тези сигнали, изпълняват служебните си задължения при спазване на разпоредбата на чл. 9 от правилата, за което подписват декларация – Приложение 1 към настоящите вътрешни правила.

(2) Лицата, които разкрият данни за самоличността на подателя на сигнала или разгласят факти и данни, станали им известни във връзка с разглеждането на сигнала или не опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица, носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

 Чл. 11. Всяко нарушение на настоящите Вътрешни правила е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите Кодекса на труда

 

ГЛАВА ВТОРА

“ДВИЖЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДОКУМЕНТИ”

Раздел І

„Постъпване, регистрация и разпределяне на сигналите”

Чл. 12. (1) Информацията за нарушения може да се подава чрез различни канали за докладване (вътрешни, външни или публично оповестяване).

(2) „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД насърчава подаването на сигнали за нередности по вътрешни канали за докладване.

(3) Сигналът може да бъде подаден от сигнализиращото лице чрез канал за външно подаване, в случай, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала.

(4) Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране, като един, комбинация от два начина или и трите начина едновременно.

Чл. 13. (1) Всички сигнали за нарушения  могат да постъпят в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД посредством:

 1. електронни адреси на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД;
 2. телефонни номера на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД;
 3. 3. в Деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД;
 4. 4. чрез пощенска услуга/ куриер;

(2) Лице, което е подало сигнал в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, съдържащ твърдения за нарушения не може да бъде преследвано за това.

Чл. 14. Механизмите, осигуряващи контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения, са:

 1. създаване на специален ред и условия за подаване и регистриране на сигналите, съдържащи твърдения за нарушения – наличие на достатъчно канали за тяхното подаване и нарочен регистър за тяхното регистриране;
 2. своевременно извършване на конкретни действия по преглед, проверка, мониторинг и докладване от служителите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, определени по реда на настоящите вътрешни правила;
 3. осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения от страна на преките ръководители на съответните служители.

Чл. 15. Преписките, образувани по сигнали за нередности се разглеждат приоритетно, като резултатите се представят незабавно на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД за предприемане на действия по компетентност.

Чл. 16. (1) Служител, срещу който е подаден сигнал, се отстранява от разглеждането му, като се предприемат действия по ограничаване на всякакъв достъп на този служител до информацията и документите, свързани със сигнала.

(2) Контролът по спазване на предходната алинея се извършва от прекия ръководител на служителя.

Чл. 17. Сигнали, съдържащи твърдения за нарушения, постъпват в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД посредством регламентирания в чл. 13, ал. 1  от тези правила ред.

Чл. 18. (1) Сигнали, постъпили в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД на електронен адрес, се изпращат за регистриране от служителя, обслужващ официалната електронна поща на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД.

(2) Постъпилите сигнали се предоставят в деловодството за класифициране и регистриране под съответния индекс от Номенклатурата в деловодната система, след което се предават на Изпълнителния директор на дружеството.

Чл. 19. (1) Сигнали, постъпили по телефон или устно, се приемат от длъжностните лица в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, чрез които са подадени и се предоставят незабавно в деловодството за класифициране и регистриране в деловодната система, след което се предават на Изпълнителния директор.

(2) За сигнали, подадени устно или по телефон се съставя протокол приложение № 2 от служителя, който ги е приел.

Чл. 20. Сигналите, постъпили чрез деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД на хартиен носител и чрез пощенска услуга/ куриер на хартиен носител, се приемат от служителят деловодството за класифициране и регистриране в деловодната система.

Чл. 21. В „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД се поддържа електронен Регистър на сигналите, съдържащи твърдения за нарушения – приложение № 3, в който се вписват всички постъпили в дружеството сигнали за нарушения.

Чл. 22. Регистъра на сигналите, съдържащи твърдения за нарушения се поддържа и съхранява от служител, определен със заповед на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД.

Чл. 23. (1) Достъп до Регистъра на сигналите за нарушения, имат Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД служителят по чл. 22 от настоящите правила и служителите, определени със заповед за разглеждане на конкретен сигнал – само до информацията за конкретния сигнал.

(2) За преписките по всеки сигнал се създава досие. Досиетата се съхраняват от лицето по чл. 22 и поради факта, че съдържат чувствителна информация, за съхранението им се прилагат допълнителни средства за защита. Същите се съхраняват в заключващ се шкаф и за достъпа до тях важат правилата по чл. 22, ал. 1.

Чл. 24. (1) Регистърът на сигналите за нарушения, съдържа следните данни:

 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът;
 3. конкретни данни за нарушението или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 4. дата на подаване на сигнала;
 5. подпис или електронен подпис.

(2) Информация и данни от регистъра по ал. 1 се предоставя на други органи, организации и/или трети лица, когато това е предвидено в закон и/или след преценка и изрично разпореждане на изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД.

Чл. 25. Електронната база от данни за подадените сигнали, съдържащи твърдения за нарушения съдържа чувствителна информация, поради което освен стандартната защита, подлежи на защита допълнително, чрез подходящи хардуерни и софтуерни средства за мрежова и информационна сигурност.

Чл. 26. Служителят, определен със заповед на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД за водене на регистъра по чл. 23, ал. 1, отговаря за достоверността на въвежданата в него информация.

 

Раздел ІІ

„Разглеждане, докладване и произнасяне по сигналите. Архивиране и опазване на сигналите и всички свързани с тях документи”

Чл. 27. (1) Разглеждането на сигнал, съдържащ твърдения за нарушения се извършва, чрез изискването на писмени обяснения от Изпълнителния директор на дружеството.

(2) По преценка на Изпълнителния директор, ако се налага събиране на допълнителни доказателства и обяснения се назначава комисия, която да извърши проверка на изложените в сигнала обстоятелства.

(3) Изпълнителният директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД назначава със заповед за всеки конкретен случай служители, които ще участват в комисията за разглеждане на сигнала.

(4) В състава на всяка комисия за разглеждане на сигнал за нарушение се включват юрисконсулт и по един представител на съответното/ите структурно/и звено/а в зависимост от естеството на сигнала. Минималната численост на комисията е трима души.

(5) При извършване на проверката по алинея 2, служителите по ал. 4 прилагат разпоредбите на настоящите вътрешни правила.

(6) Членовете на комисиите подписват декларация за конфиденциалност съгласно Приложение № 1 към настоящите правила, с която се задължават да не разгласяват и да не се възползват за свое или чуждо облагодетелстване от информацията, която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност по настоящите правила. Декларациите са неразделна част от преписката, образувана по сигнала за нарушение.

Чл. 28. (1) Информацията и документите, необходими за разглеждането на сигнала се изискват от комисията по чл. 27, ал. 3, като за целта се изготвя нарочно писмо, съдържащо само – адресата, към когото е насочено; общ текст, указващ представянето на информация.

(2) Писмото, изготвяно по предходната алинея се регистрира в деловодната система за документооборот на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД.

(3)  В кореспонденцията, свързана с предмета на проверката се използва само уникалният регистрационен индекс на сигнала от деловодната система.

Чл. 29. (1) Служителите в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, ангажирани пряко или косвено със събирането, изготвянето и предоставянето на информацията и документите, изискани по чл. 28, ал. 1 са длъжни да ги предоставят на комисията.

(2) Контролът по спазването на предходната алинея, както и организацията на работата във връзка с това, се осъществява от началниците на отделите, ангажирани пряко или косвено с реализирането на процесите протичащи при и/или по повод постъпили сигнали, съдържащи твърдения за нарушения.

(3) Служителите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, ангажирани със събирането, изготвянето и предоставянето на информацията и/или документите са длъжни да ги предоставят на комисията.

Чл. 30. В случаите на преценка, че сигналът, съдържащ твърдения за нарушения, не е от компетентността на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, същият се препраща на съответния компетентен орган, като за това се уведомява подателят на сигнала.

Чл. 31. (1) За резултатите от извършената проверка (включително констатираните слабости, пропуски и/или нарушения), се изготвя доклад до Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД.

(2) При изготвянето на доклада се спазват настоящите вътрешни правила.

Чл. 32. (1) Разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите се урежда по реда на АПК.

(2) Съгласно чл. 112 от АПК, предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

(3) Съгласно чл. 118 от АПК, срокът за произнасяне по предложение е до два месеца от неговото постъпване и в седем дневен срок се съобщава на подателя на предложението. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за произнасяне може да бъде продължен от по-горестоящия орган до шест месеца, за което се съобщава на подателя.

(4) Според чл. 121 от АПК, срокът за произнасяне по сигнал е двумесечен. Този срок може да бъде продължен от по-горестоящия орган, когато особено важни причини налагат това, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Чл. 33. (1) Достъпът до информацията, съдържаща се в доклада по предходния член имат: изпълнителният директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, съветът на директорите на дружеството, собствениците на капитала и членовете на комисията, работещи/работили по преписката.

(2) Информация и данни от доклада по предходната алинея се предоставят на други органи, организации и/или трети лица, когато това е предвидено в закон и/или след преценка и изрично разпореждане на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, на съвета на директорите или на собствениците на капитала.

(3) Преписките по всеки отделен сигнал се съхраняват от Деанка Стойнова Тенева, на длъжност „Административен секретар“, назначена със Заповед № 34-2/02.02.2023 г.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

„Мерки по прилагане”

Чл. 34. (1) Настоящите вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички служители на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД.

(2) Лицата, които разкрият данни за самоличността на подателя на сигнала, носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Чл. 35. Всяко нарушение на настоящите вътрешни правила е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Заключителни и допълнителни разпоредби

 

 • 1. Настоящите правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД са утвърдени със заповед № 34-1 от 02.02.2023 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, издадена на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
 • 2. Настоящите правила подлежат на преразглеждане и анализ най-малко веднъж на три години и при необходимост се актуализират.
 • 3. По смисъла на настоящите вътрешни правила:
 1. Нарушение: означава действие или бездействие, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите.

 1. Информация за нарушение е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

3.Работен контекст са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

 1. Засегнато лице е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.
 2. Обратна информация е предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие.
 3. Отхвърляне е действие или бездействие с цел изолиране на лицето, подало сигнал или публично оповестило информация за нарушение от професионалната среда.
 4. Предприятие е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
 5. Лица, свързани със сигнализиращото лице са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените.
 6. Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
 7. Ответни действия са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице.
 8. Последващи действия са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата.
 9. Достатъчно данни са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на този закон.
 10. Очевидно маловажно нарушение е налице, когато извършеното нарушение разкрива явно незначителна степен на обществена опасност с оглед на липсата или незначителността на вредните последици.
 11. Тежко нарушение е налице, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес.
 12. Вътрешно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.
 13. Външно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.
 14. Траен носител е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти или на Комисията да съхранява информация, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.
 15. Неприкосновеност на личния живот е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ, L 201/37 от 31 юли 2002 г.).

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал.1

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата………………………………………………………………………………….,

 

на длъжност………………………………………………………………………………………………….

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Във връзка с възложената ми със Заповед № …………………………… на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД:

 1. Няма да разпространявам сведения и факти, представени ми като информация и свързани с/със или представляващи:

1.1 самоличността на лицето, подало съответния сигнал;

1.2. лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;

1.3 обстоятелства и твърдения, изложени в сигнала;

1.4. лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;

 1. Няма да ползвам станалите ми известни сведения и факти за никаква друга цел.
 2. Съгласен/ а съм да пазя отговорно и поверително всяка информация или писмен документ предоставени/ изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и да не разгласявам и да не допускам разгласяването на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения, да не се възползвам за свое или чуждо облагодетелстване от горните сведения, факти и информация, станали ми известни при осъществяване на служебните ми задължения.
 3. Съгласен/ а съм да не задържам и копирам предоставената ми писмена информация или такава на електронен носител.

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата…………………                                                                                ДЕКЛАРАТОР:     ………………………….

 

(…………………………………….)

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. …, ал…

 

Вх.№…………………………../………………………..г.

 

П Р О Т О К О Л

 

за регистриране на устни сигнали и такива подадени по телефон, съдържащи твърдения за нарушения

Данни за протокола Съдържание на данните
 

1.

 

Име, презиме и фамилия

 
 

2.

 

Адрес за кореспонденция

 
 

3.

 

Телефон/ факс

 
 

4.

 

Електронен адрес

 
 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Описание на сигнала  
6. Дата на приемане  
7. Час на приемане  

 

 

ПРИЕЛ:……………………………………..

/подпис/

 

………………………..………….………………

/име и фамилия на служителя, длъжност/

 

Сигналът е предаден в деловодството на…………………..г. в …………….ч.

/дата/                      /час/

 

Предал: ………………………………………

/име, фамилия, подпис/

 

Приел:………………………………………..

/име, фамилия, подпис/

Приложение № 3 към чл. …, ал…

 

 

Регистър на сигналите, съдържащи твърдения за нарушения в „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД

 

 

 

Вх. номер ФЛ/ ЮЛ подало сигнала за нарушение Тема Номер и дата на отговор на сигнала за нарушение Забележка