Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

I-во отделение по вътрешни болести

 

І-во отделение по вътрешни болести с дейности по кардиология и ендокринология и болести на обмяната

В отделението се осъществява:

  • медикаментозно лечение и/или продължително лечение по повод на остри или изострени хронични сърдечно-съдови заболявания, с комплицирано протичане и при които се прилагат и интензивни диагностични и терапевтични дейности;
  • лечение на болни с остри, обострени и хронични ендокринологични заболявания без комплицирано протичане и при които не се прилагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури

В отделението се извършват неинвазивните диагностични процедури велоергометрия, 24-часов холтер мониториране на сърдечен ритъм и артериално налягане, процедурите, съставляващи базовото ниво в ехокардиографията, както и оценка на получените резултати.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Д-р Дилян Пеев
Началник отделение

Д-р Дилян Пеев е завършил средното си образование в „Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм” – гр. Ямбол през 2007 г. Придобил е магистърска степен по медицина, професионална квалификация „лекар” в медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора през 2013 г. През 2014 г. в започнал работа като ординатор в Специализирана болница по Кардиология в гр. Ямбол и след 1 година е започнал специализация по Кардиология. Работил е и в МЦ „Св. Николай” – к.к. Слънчев бряг. През 2019 г. е придобил специалност по Кардиология. Участвал е в редица симпозиуми по специалността в България. Притежава сертификат по Ехокардиография. Владее немски, английски и руски език. Има интереси към образна и сърдечна диагностика, доплерова сонография на екстра-и интракраниални съдове и абдоминална ехография.

 

 

 

 

Част от екипа на отделението

 

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 206/046 682 232