Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Отделение по пневмология и фтизиатрия

В отделението се диагностицират и лекуват болни с остри и хронични белодробни болести, когато това е невъзможно да се осъществи успешно в условията на извънболничната помощ, включително туберкулоза. Към отделението се насочват и болни, при които заболяването е с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

В отделението се осъществява и диспансеризация на болни с туберкулоза и хронични белодробни болести; химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; методична помощ на общопрактикуващите лекари от съответния регион по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; организиране и провеждане на семинари с общопрактикуващите лекари от съответния регион по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата.

В отделението се извършват фибробронхоскопия, функционално изследване на дишането (ФИД), КГА

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Извършват се проби „Манту” и при необходимост реваксинаци с BCG – ваксина на деца съгласно имунизационния календар на Република България. Манипулациите се осъществяват под контрола на специалист по пулмология и фтизиатрия след предварително записване на регистратурата на болницата

В отделението се извършва диагностика и лечение на туберкулоза, което включва:

  • активно и продължително лечение
  • диспансеризиране за контрол и наблюдение
  • изследване и следене на контактни и суспектни на туберкулозни, издирване и обработване на контактни на болни с туберкулоза. Изследване на съмнителни за туберкулоза лица;
  • диагностика и издирване на пациенти с ЛТБИ (латентна туберкулозна инфекция);
  • скринингови мероприятия на рисковите контингенти.

Диагностиката и лечението на туберкулозата се финансира по реда на Наредба № 3 на МЗ, услугите се предоставят и на здравнонеосигурени лица.

Отделението участва в Национални програми за подобряване контрола на туберкулозата в България.

д-р Митко Димитров, началник на отделението

Д-р Митко Димитров е завършил Висшето си образование през 1987 г. в Русия. Има придобита специалност по „ Вътрешни болести” и втора специалност по „Пневмология и фтизиатрия”. Също така им придобита квалификация по „Бронхология” и висше образование по „Здравен мениджмънт” . Началник на отделението е от 2018 г.