Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

II-ро отделение по вътрешни болести

В отделението се извършва диагностика и лечение на остри, обострени и хронични заболявания на храносмилателната система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури; диагностика, консервативно лечение на основни и някои по-редки нозологични единици в гастроентерологията, хепатологията, заболяванията на жлъчната система и панкреаса, перитонеума и ретроперитонеума, разрешаване на ДД проблеми чрез използването на допълнителни специализирани патоморфологични, клинико-лабораторни и инструментални изследвания за диагностика, изискващи по-високо ниво на компетентност и възможности, преценка относно насочване за последващо хирургично лечение.

Дейностите по нефрология включват лечение на болни с диабетна нефропатия, бъбречна недостатъчност, лечение на болни в преддиализния стадий на хронична бъбречна недостатъчност; подготовка на болни с напреднала хронична бъбречна недостатъчност за диализно лечение; приложение и на други извънбъбречни методи за очистване на кръвта; лечение на усложненията на хронична бъбречна недостатъчност и диализното лечение; лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност; приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния и остри интоксикации; осъществяване на временен и траен съдов достъп.

Диагностика и лечение на пациенти с уточнени доброкачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи, както и хематологична реанимация на пациенти с тежки анемични състояния или хеморагична диатеза до транспортирането им в хематологични болнични структури от II и III ниво на компетентност.

В отделението се извършват абдоминална ехография, горна гастроинтестинална видеоендоскопия, долна гастроинтестинална видеоендоскопия, ректороманоскопия

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

д-р Димитър Димитров, началник на отделението

Д-р  Димитър Димитров завършва висшето си медицинско образование през 1975 г. в МА гр. София. Започва работа в МБАЛ гр. Ямбол. Има придобити специалности „Вътрешни болести”, „Гастроентерология” и „Клинична диетика”. Притежава европейски сертификат /III квалификационна степен по гастроинтестинална ендоскопия/ за цял обем от инвазивна гастроинтестинална ендоскопска дейност.