Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

48 места за лекари – специализанти са определени в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол за 2023 г.

Четиридесет и осем места за лекари – специализанти са определени от Министерството на здравеопазването в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол за 2023 година. Местата са разпределени по клинични специалности и висши училища, както следва:

 

„Акушерство и гинекология“ – 1 (Медицински университет – Варна)

„Анестезиология и интензивно лечение – 1 (Медицински университет – Варна)

„Вътрешни болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Гастроентерология“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)

„Ендокринология и болести на обмяната“ – 2 ( Медицински университет – Варна – 1; Тракийски университет – Стара Загора – 1 )

„Инфекциозни болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Кардиология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)

„Клинична лаборатория“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Клинична микробиология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)

„Кожни и венерически болести“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Неонатология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)

„Нервни болести“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)

„Нефрология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)

„Образна диагностика“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Обща и клинична патология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Ортопедия и травматология“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Очни болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Варна – 1)

„Педиатрия“ – 4 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Пневмология и фтизиатрия“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Психиатрия“ – 1 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Спешна медицина“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Трансфузионна хематология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Урология“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора – 1; Медицински университет – Пловдив – 1)

„Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)

„Хирургия“ – 3 (Тракийски университет – Стара Загора – 2; Медицински университет – Варна – 1)

 

Определени са и две места в направление „Здравни грижи“ ( медицински сестри и акушерки):

„Операционна и превързочна техника“ – 2 (Тракийски университет – Стара Загора)