Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Ценоразпис

Наименование

ЦЕНОРАЗПИС
НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
В „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД
в сила от 01.02.2023  год.
 код Цена без ДДС ДДС Цена с ДДС
/лв./ /лв./ /лв./
2001 Входна такса район МБАЛ 1.67 0.33 2.00
2002 Ксерокопие на документ за  – за първа страница 5 лева с ДДС, за всяка следваща 1 лв. с ДДС
2003 Транспортиране  с носилка и обслужване на пациент до дома му в рамките на града -25.00 лв , извън населено място – по  2.50 лв./ км.,но не по-малко от 25.00 лв.
Транспортиране с носилка и обслужване на пациент с COVID 19 до дома му , в рамките на града -50.00 лв.,извън населеното място-по 4.50 лв/км, но не по-малко от 50,00 лв.
2004 Наеми на фирми на територията на болницата – на кв.м
2005 Служебна бележка, удостоверяваща медицински обстоятелства 10.00 2.00 12.00
2006 Доплащане  потребителска такса
2007 Обслужване  шофьор при транспорт на пациент 100.00
2008 Обслужване от медицински специалист по време на транспортиране по желание на пациента 150.00
2009 Извършване на тоалет и обличане  на труп по желание на близките 25.00 5.00 30.00
2010 Съхранение на труп в хладилна камера за 24 h 60.00 12.00 72.00
2011 Тръжна документация – за 1 комплект документи
2012 Заплащане на болнична медицинска помощ за един леглоден в отделение  с терапевтичен профил. 250.00
2013 Заплащане на болнична медицинска помощ за един леглоден в отделение  с хирургичен профил. 300.00
2015 Продажба на омекотена вода – за 1 л 0.50 0.10 0.60
2016 Такса за практическо обучение по специалност „Обща медицина“ за български граждани, граждани на държави-членки на ЕС, на другите държави от ЕИП и на Швейцария- 280 лв. с ДДС на месец.Таксите за обучение по-кратко от един месец се изчисляват пропорционално. 233.33 46.67 280.00
2017 Заверка на медицинско за носене на оръжие 41.67 8.33 50.00
2018 Служебна бележка, удостоверяваща медицински обстоятелства , свързани с психиатричен статус 16.67 3.33 20.00
2020 Потребителска такса, която задължително осигурените лица в НЗОК заплащат за всеки ден болнично лечение в МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр.Ямбол , но не повече от 10 дни годишно. 5.80
2021 Осигуряване на самостоятелна стая по желание на пациента/за леглоден/ 25.00 5.00 30.00
2026 Такса придружител за 1 ден – хотелска част 8.33 1.67 10.00
2027 Такса придружител за 1 ден – хотелска част и храна 12.50 2.50 15.00
2028 Наем на гаражна клетка за   месец 58.33 11.67 70.00
2030 Административна месечна такса за придобиване на специалност съгл.чл.41, ал.1 и ал.2 230.00
2033 Присъствие на баща при раждане 41.67 8.33 50.00
2034 Такса за ползване на голямата заседателна зала 125 25 150.00
2035 Такса придружител за 1 ден в Инфекциозно отд. – хотелска част и храна 8.33 1.67 10.00
2043 Дейност по съхранение и предаване на опасни медицински отпадъци – за 1 кг 8.33 1.67 10.00
2052 Стерилизиране на барабани – МАЛКИ 16.67 3.33 20.00
2053 Стерилизиране на барабани – СРЕДНИ 20.83 4.17 25.00
2054 Стерилизиране на барабани – ГОЛЕМИ 33.33 6.67 40.00
*2057 Избор на екип по желание на пациента за извършване на конкретна интервенция, манипулация или др.  Специфична част от диагностично-лечебния процес по съответната Клинична пътека /Амбулаторна процедура 583.33 116.67 700.00
*2058 Избор на лекар по желание на пациента за извършване на конкретна интервенция, манипулация или др.  Специфична част от диагностично-лечебния процес по съответната Клинична пътека /Амбулаторна процедура 83.33 16.67 100.00
2063 Такса придружител – дневен кетъринг 4.17 0.83 5.00
2065 Разглеждане на документи и договори за провеждане на  клинични проучвания в “ МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Ямбол“АД 1000.00 200.00 1200.00
2066 Самостоятелен сестрински пост – 8 лв. на час с ДДС, но не повече от 50 лв. с ДДС за денонощие 6.67/41.67 1.33/8.33 8.00/50.00
2067 Допълнителен помощен персонал – 5 лв. на час с ДДС, но не повече от 30 лв. с ДДС за денонощие 4.17/25.00 0.83/5.00 5.00/30.00
2068 Разглеждане на документи за промени в обстоятелствата на вече сключени договори за провеждане на клинични проучвания в“ МБАЛ „Свети Пантелеймон“ Ямбол“ АД 400.00 80.00 480.00
2069 Такса „Експресно разглеждане на договори за провеждане на клинични проучвания в „МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Ямбол“АД със срок 3 работни дни 2000.00 400.00 2400.00
2070 Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клиничните изпитвания, както и за приготвяне и/или подготовка на медикаменти. 1000.00 200.00 1200.00
2071 Транспортиране на починало лице с линейка в рамките на града 25.00
2072 Транспортиране на починало лице с линейка извън населеното място 2.50 лв./км,но не по-малко от 25 лв.(таксува се едната посока) 2.50 лв/км
2073 Обслужване от шофьор при транспортиране на починало лице 10 лв./час 10 лв./час
2074 Обслужване от санитар при транспортиране на починало лице 14 лв./час 14 лв./час
ТАРИФА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В МБАЛ  “СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – гр. Ямбол
Изследване Цена /лева/
А Основни дейности,профилактика
I Амбулаторна и домашна помощ
1 Преглед в амбулатория 30.00
2 Вторичен преглед в амбулатория 15.00
3 Преглед в дома на пациента 50.00
4 Медицинска консултация по хранене и диетика/първичен преглед/ 30.00
5 Медицинска консултация по хранене и диетика/вторичен преглед/ 15.00
6 Разработване на индивидуални хранителни режими 40.00
7 Поставяне на назогастрална сонда 30.00
8 Венозен катетър/централен/ 40.00
9 Венозен катетър /периферен/ 20.00
10 Кръвопреливане вкл. директна проба/първи ден/ 100.00
11 Последващо кръвопреливане , вкл. директна проба/втори и всеки следващ по/ 100.00
12 Отстраняване на кърлеж-окончателно 30.00
13 Очистителна клизма 30.00
14 Терапевтично овладяване на хипертонична криза 40.00
II Издаване на документи
17 Съдебно – медицинско  освидетелстване с удостоверение 50.00
19 Извършване на преценка от ТЕЛК дали здрав.състояние на лице, неосигурено по ЗЗО,позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт,когато се налага яваване пред тези органи през период на временна неработоспособност и из 30.00
20 Медицински документ,изискващ преглед 25.00 5 30.00
21 Медицински документ,неизискващ преглед 16.67 3.33 20.00
22 Медицински документ – дубликат 12.50 2.5 15.00
24 Препис от аутопсионен протокол 25.00 5.00 30.00
III Профилактика
25  УЗД- гинекологичен 30.00
26 Акушерско изследване-проследяване на бременна жена вкл.необх.лабораторен минимум 30.00
27 Ултразвуков преглед 30.00
28 Преглед на новородено от лекар извън стационара 50.00
29 Цялостно изследване на здрав.Пълен профилактичен статус с изследвания за изключване на заболявания/съгл.Наредбите /с периодичност според възрастта възрастта 100.00
30 Извършване на имунизация 5.00
31 Пълен статус на органната система/УНГ,Офталмология,ЛЧХ/ 40.00
32 Мониторен запис на плода / кардиотокография/ 30.00
33 УЗИ на фетална морфология-3D със CD запис 50.00
34 Интензивна фототерапия за новородени (за 1 час ) 20.00
Б Специални дейности
I Превръзки
35 Превръзка на рана 20.00
36 Превръзка като раница по Дезо или Джилкрист 20.00
37 Голяма шинираща превръзка 50.00
38 Екстензия с тел или пирон 60.00
39 Първична обработка на малки/до 8 см/ и повърхностни рани /засягащи кожа и подкожие/ 40.00
40 Първична обработка на голяма и дълбока рана,засягаща фасции и подлежащи тъкани/без нерви и магистрални съдове/ 100.00
41 Изрязване и шев на малка рана 40.00
42 Инцизия на повърхностни абцеси и флегмони с вземане на материал за посявка 50.00
43 Ексцизия на лигавична киста 50.00
44 Екстирпация на доброкачествени тумори и кисти с Лидокаин 100.00
II Гипсови имобилизации
50 Гипсова шинираща превръзка с репозиция 100.00
51 Циркулярен гипс 40.00
52 Голям циркулярен гипс – ботуш, крачол 80.00
53 Гипс на рамо с репозиция 100.00
54 Циркулярен гипс-сваляне 20.00
III Манипулации, инжекции, инфузии и др.
61 Мускулна инжекция 10.00
62 Венозна инжекция 15.00
63 Интраартериална инжекция 15.00
64 Интраартикуларна инжекция 30.00
65 Периартикуларна инжекция 30.00
66 Венозна инфузия /10-30 мин/ 30.00
67 Венозна инфузия /повече от 30 мин/ 35.00
68 Инфузия на цитостатици,повече от 90 мин. 50.00
69 Вземане и приготвяне на намазки за цитологично изследване 20.00
70 Вземане на намазки за микробиологично изследване 10.00
71 Поставяне на абокат 10.00
72 Медицински преглед и вземане на биологична проба за лабораторно изследване за наличие на алкохол 60.00
73 Медицински преглед и вземане на биологична проба за лаб.изследване за наличие на наркотични вещества 60.00
IV Пункции
76 Пункция на става 40.00
77 Лаваж на става 40.00
78 Ставна биопсия 50.00
79 Кожно-мускулна биопсия 40.00
80 Изотопна синовиортреза 30.00
81 Пункция на лимфни възли и други подобни 30.00
82 Лумбална пункция 30.00
83 Плеврална или перитониална пункция 150.00
84 Пункционна костна биопсия 40.00
85 Пункция на гръдна жлеза,щитовидна жлеза,слюнчена жлеза или тестис-едностранно 30.00
86 Пункция на простата жлеза 30.00
87 Пункция дъгласово пространство 50.00
89 Перкутанна пункция на кисти под ехографски контрол 60.00
90 Интерпретиране на тънкоиглена биопсия от лимфни възли,туморни формации и др. 50.00
91 Интерпретация на микроскопско изследване на кръвна диферциална картина 30.00
92 Диагностика,консултация и изграждане на терапевтичен подход за изследване и лечение на болни с хематологични заболявания, с неуточнени синдроми и хематологични параклинични отклонения 50.00
93 Провеждане на цитостатична програма-инжекция или инфузия на антинеопластичен агент/парентерална инфузия с цитостатични препарати по терапевтична схема 30.00
94 Заместителна терапия с кръв и кръвни продукти при хематологични заболявания и /или секундерни състояния / 50.00
95 Изграждане на терапевтичен подход за антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия при болни с тежки усложнения, свързани  с основни хематологични заболявания или съпровождащи състояния 50.00
96 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с II – III степен ХБН в преддиализен период 50.00
97 Обучение на болни с II-III степен ХБН  в преддиализен период 50.00
98 Обучение на пациенти и близки от захарен диабет извън тези с кетоацидоза или хипогликемия в Диабетен център от обучен персонал със сертификат 50.00
99 Ехография на бъбреци 30.00
V Алергология
110 Епикутанен тест-за всяка проба 10.00
111 Тестове с натриване, скарифициране, надраскване 10.00
112 Интракутанен тест, до 20 бр. за всеки тест 10.00
VI Проктология
116 Проктоскопия 50.00
117 Репозиция на пролапс на ректума 80.00
118 Разширяване на сфинктера на правото черво – дигитално 30.00
119 Облитериране /склерозиране/ на хемороиди, отстраняване на полипи на ануса 120.00
120 Лечение на хемороиди с лигатура 100.00
VII Сонография,термография
121 Сонография на корема 60.00
122 Сонография на детски череп 30.00
123 Сонография на тестиси 30.00
В Анестезиология
125 Повърхностна анестезия на дълбоки части на носа и други подобни 20.00
126 Повърхностна анестезия на ларинкс 20.00
127 Инфилтрационна анестезия 30.00
128 Проводна анестезия на периферен нерв 30.00
129 Проводна анестезия на пръст 20.00
130 Проводна анестезия  в основата на черепа или ретробуларна анестезия 50.00
131 Блокада на лумбален страничен ствол и ганглион стелатум 100.00
132 Плексуална аналгезия 100.00
133 Плексуална аналгезия- на 2 или повече плексуса 100.00
134 Плексуална аналгезия с катетър 100.00
135 Плексуална аналгезия с катетър за следваща инжекция 20.00
136 Лумбална паравертебрална аналгезия 100.00
137 Местна инфилтрационна анестезия с ЛИДОКАИН 50.00
138 Ретробулбарен блок  /Очно отделение/ 100.00
139 Венозна анестезия за операции в Очно, Патологична  бременност, амбулаторни операции в Гинекологично отделение, УНГ и  Урология 100.00
141 Ендотрахеална или спинална анестезия в  УНГ, Гинекологично, Родилно,  Хирургично,  Урологично и Ортопедично отделение 250.00
142 Ендотрахеална или спинална анестезия за операции в Гинекологично или Родилно отделение  / до 20 мин/ 150.00
143 Венозна анестезия за операции в Хирургични, Урологично или Ортопедично отделение 150.00
144 Спинална или ендотрахеална анестезия в Хирургични, Урологично илиОртопедично отделение 250.00
145 Ендотрахеална анестезия за операции в Хирургични,Урологично или Ортопедично отделение 250.00
146 Леглоден в интензивен сектор на ОАИЛ 450.00
147 Ендотрахеална анестезия със СЕВОРАН за операции в Хирургични, Урологично или Ортопедично отделение 450.00
148 Избор на анестезиолог за участие в интервенционална процедура-колоноскопия или гастроскопия 50.00
149 Апаратна вентилация на болен в ОАИЛ 620.00
150 Венозна анестезия при извършване на диагностични и терапевтични процедури 100.00
151 Избор на анестезиологичен екип 150.00
Физиотерапия
I Кинезитерапевтични процедури
154 Медицински преглед  и назначение на процедури 30.00
155 Групова лечебна гимнастика 20.00
156 Индивидуална укрепваща гимнастика 15.00
157 Общо укрепваща гимнастика 15.00
158 Аналитична гимнастика 15.00
159 Лечебна гимнастика със специализирани методики 20.00
161 Частичен масаж /крайници,гръб,яка и др./ 30.00
II Хидротерапевтични процедури,топлолечебни процедури
170 Парафинолечебни процедури за апликация 30.00
III Електротерапия
180 Терапия с високочест.ел.магнитни вълни на поле 15.00
182 Процедури с нискочестотни /средночестотни токове, вкл.електрофореза/ 20.00
183 Електростилиращи /електрогимнастика/  на паретични и хипотрофични мускули 20.00
184 Ултразвук на поле 15.00
186 Облъчване с УВЛ 15.00
IV Светлинно лечебни процедури
188 Облъчвания със солукс и инфрачервени лъчи- биоптрон на поле 15.00
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
I Кардиология и ендокринология
190 Ергометрично –функционално изследване 50.00
191 ЕКГ с по –малко от 12 отвеждания  /без интерпретация/ 15.00
192 ЕКГ с 12 отвеждания  /без интерпретация/ 15.00
193 ЕКГ с най –малко 12 отвеждания  /без интерпретация/ 15.00
194 ЕКГ с натоварване и най-малко 12 отвеждания 40.00
195 Работна ЕКГ проба /Велоергометрия/ 50.00
196 Ехокардиография /ТМ-ЕКГ ендодимензионална/ 50.00
197 Ехокардиография в реално време  двудимензионална 50.00
198 Доплерова ехокардиография, еднодимензионална 50.00
199 Холтер с ЕКГ 50.00
200 Холтер с кръвно налягане 50.00
201 Холтер с ЕКГ и кръвно налягане -комбиниран 50.00
202 Ехографска диагностика на щитовидна жлеза 40.00
II Пулмология
207 Пълна експираторна спирография – ФИД 40.00
209 Фибробронхоскопия 200.00
210 Фибробронхоскопия с белодробна биопсия 300.00
211 Ендобронхиална терапия в добавка към един от основните ендоскопски методи /1 сеанс/ 150.00
212 Туберкулинов кожен тест на  Манту 30.00
III Гастроентерология
215 Фиброгастродуоденоскопия 150.00
216 Фиброгастродуоденоскопия + до 5 биопсии 170.00
217 Реканализация при тумор на хранопровода 200.00
218 Стомашно сондиране 50.00
219 Ендоскопска полипектомия 200.00
220 Тънкочревна аспирационна биопсия 200.00
221 Ректороманоскопия 100.00
222 Фибросигмоидоскопия 200.00
223 Фиброколоскопия 300.00
224 Биопсии при изследвания на дебелото черво 50.00
225 Ендоскопска полипектомия до 3 полипа с бримка 300.00
235 Парацентеза при асцит 100.00
236 Абдоминална ехография 40.00
237 Тънкоигленна аспирационна боипсия под ехографски контрол 100.00
238 Алкохолизация и въвеждане на лекарства при тумори под ехографски контрол 200.00
241 Поставяне сонда на Блякмор 180.00
242 Ендоскопска хемостаза на кървящи лезии с еднократен инжектор с лекарствен консуматив 180.00
243 Видеогастроскопия 150.00
244 Видеоколоноскопия тотална 250.00
245 Седиране на пациент за ендоскопия с участие на анестезиолог 100.00
IV Нефрология
246 Хемодиализа / за 1 диализа/ 350.00
V Неврология
247 Пълен неврологичен статус 30.00
248 ЕЕГ без преглед 50.00
249 ЕЕГ с преглед 70.00
250 ЕЕГ на дете до 6 год. 50.00
251 Доплерова сонография на мозъчните съдове 50.00
252 ЕМГ 50.00
253 Дубликат ЕМГ 15.00
VI Дерматология
260 Криотерапия 20.00
261 Каутеризация на кожата 20.00
262 Премахване или допълнително лечение на плантарна,палмарна субунгвални или параунгвални брадавици/до 5/ 50.00
263 Епилация 50.00
264 Лечение на акне 20.00
265 Химиотерапия на остри кондиломи 20.00
266 Химиохирургия на преканцероза 30.00
267 Химиохирургия на базилон 30.00
268 Диагностична биопсия на кожа на лигавица 50.00
269 Оцветяване на препарат по Грам  за гонококция 20.00
VII Акушерство и гинекология
272 Гинекологичен преглед 30.00
273 Поставяне на песар при статична аномалиия на матката 30.00
274 Поставяне на интраутеринен песар /спирала/ 50.00
275 Отстраняване на интраутеринен песар /спирала/  без анестезия 30.00
276 Отстраняване на интраутеринен песар /спирала/ + анестезия 100.00
277 Вземане на  цитонамазка 20.00
278 Инцизия на абсцес 40.00
279 Колпоскопия с прицелна биопсия 40.00
280 Електрокоагулация на порцио 40.00
281 Аборт по желание 100.00
282 Кюретаж на небременна матка под анестезия с хистологично изследване на материала 180.00
VIII Офталмология
285 Определяне на рефракцията със сферични лещи, субективно 30.00
286 Определяне на рефракцията при астегматизъм, субективно 35.00
287 Обективно определяне на рефракцията 25.00
288 Периметрия 30.00
289 Изследване на цветното зрение 20.00
290 Биомикроскопия 25.00
291 Офталмоскопия 25.00
292 Диафамоскопия 30.00
293 Екзолфталмометрия 25.00
294 Тонометрия 20.00
295 Бинокуларно изследване на ретина,вкл.периферия с триогледална леща 35.00
296 Импресионна тонометрия 20.00
297 Апланационна тонометрия 20.00
298 Проследяване на вътреочно налягане /минимално 4 изследвания /тонометрия/ 30.00
299 А-scan на око и орбита 40.00
300 Отстраняване на чужди тела от конюктивата, епилация на мигли 30.00
301 Отстраняване на чужди тела от роговица на милиум от клепач на калцификати от конюктивата 40.00
302 Отстраняване на чужди тела от роговицата, промивка на конюктивния сак 40.00
303 Отстраняване на шевове от корнея и склера 40.00
304 Отстраняване на тумор от конюктива или клепач / вкл.халацион/ 120.00
305 Сондиране на стеноза на слъзните пътища 40.00
306 Пластична корекция на ектропиум, ентропиум, трихиазиз или дистрихиазис 200.00
307 Операция за конюктивални сраствания /симблефарон/ 200.00
308 Операция на птеригиум 200.00
309 Шев на роговица, склера или клепач при перфоративни наранявания 300.00
310 Субконюктивна инжекция 20.00
311 Медикаментозно тоширане 30.00
314 Ултразвуково изследване на очна ябълка, вкл.биометрия 30.00
315 Двойни образи 35.00
316 Очен преглед-пълно изследване на едно око 30.00
317 Анализ на движение на очите /9 посоки/ с графика 30.00
318 Избор и напасване на изкуствено око или очна люспа 30.00
319 Отстраняване на кожни конци 30.00
К. Ото-рино-ларингология
I Нос и околоносни кухини
328 Спиране на кръвотечение от носа по неоперативен път 40.00
329 Каутеризация във вътрешността на носа – по сеанс 40.00
330 Предна тампонада на носа 30.00
331 Предна и задна тампонада на носа 60.00
332 Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа 30.00
333 Оперативно отстраняване на чужди тела от носа с упойка +анестезиолог 150.00
334 Ендоскопия на носни кухини или фаринкс 40.00
335 Оперативна намеса в носа /фрактури,каустика,пробна ексцизия на конхи/ 60.00
336 Частично или пълно отстраняване на носна конха 60.00
337 Отстраняване на полипи от носа с местна анестезия 150.00
338 Отваряне на абцес на носната преграда с местна 30.00 лв. с  обща анестезия 220.00 лв.
339 Резекция на носната преграда 130.00
340 Пластика на носния септум и на меките части 160.00
341 Закрита репозиция при фрактури на носните кости 100.00
342 Сонография на околоносни синуси 70.00
343 Пункция и /или промивка на максиларен синус 50.00
344 Промивка на максиларен или фронтален синус 50.00
345 Аспирация на съдържимото на околоносни кухини 40.00
II Устна кухина,фаринкс,ларинкс,говор
350 Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото 40.00
351 Френулотомия при къс френули на  устната  кухина  и езика 60.00
352 Отваряне  на абцес на езика 60.00
353 Сондиране или бужиране на канал на паротидна или субмандибуларна жлеза 40.00
354 Оперативно отстраняване на слюнчени камъни 100.00
355 Отваряне на перитонзиларен абцес 80.00
356 Вторично отваряне на перитонзиларен абцес 30.00
357 Едностранна тонзилектомия 300.00
358 Двустранна тонзилектомия 400.00
359 Аденотомия 200.00
360 Директна ларингоскопия 100.00
361 Отстраняване на чужди тела от ларинкса 200.00
362 Пробна ексцизия от ларинкса 200.00
363 Отстраняване на полипи от ларинкса 350.00
364 Микрохирургия на ларинкса-биопсии, оток на Рейнке, доброкачествени образования 460.00
365 Трахеостомия 250.00
366 Смяна на ендотрахеолна канюла, тоалет на трахеостома – неоперативно 30.00
367 Оперативна намеса за коригиране на съществуваща трахеостома 150.00
368 Ендобронхиално лечение през мек катетър 50.00
369 Затваряне на трахеостома 100.00
370 Изследване на говора 50.00
371 Изследване на гласа 50.00
III Ухо,орган на равновесието и слухов орган
375 Отстраняване на церумен 40.00
376 Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина 40.00
377 Поставяне на мед. обеци 40.00
378 Инцизия на фурункул в слуховия проход 40.00
379 Операция на външния слухов проход 80.00
380 Отстраняване на полипи от слуховия проход и тъпанчевата кухина 120.00
381 Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо 50.00
382 Контролирана под налягане инсуфлация на Евстахиеви тръби 50.00
383 Парацентеза 60.00
384 Дренаж на кухината на  средното ухо 80.00
385 Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо 40.00
386 Мирингопластика откъм слуховия проход 150.00
387 Пластика на ушната мида 150.00
388 Корекция на формата  и големината на ушната мида 250.00
389 Изследване на равновесието 40.00
390 Ротаторно и калорично изследване на равновесието – пълно 80.00
391 УНГ-преглед, аудиометрично изследване и издаване на мед.протокол за слухов апарат. 40.00
392 Изследване чрез определяне на прага на звука – аудиометрия, двустранно 40.00
393 Аудиометрия на дете до 10 год. 50.00
394 Синозоноскопия 40.00
395 Отоневрологично изследване 80.00
396 Гелфоам тампонада 80.00
IX Урология
400 Дилатация на мъжка уретра 60.00
401 Отстраняване на чужди тела от мъжка уретра 100.00
402 Катетеризиране на пикочен мехур 50.00
403 Поставяне на временен или постоянен катетър на мъж или дете до 14 год. 70.00
404 Поставяне на временен или постоянен катетър на жена 40.00
405 Промивка или инстилация през поставен катетър 40.00
406 Безкръвно отстраняване на парафимоза 50.00
407 Оперативно отстраняване на парафимоза 800.00
408 Операция за фимоза 800.00
409 Дирекционално изследване със сонография на съдове на пениса , вкл.впръскване на вазоактивни медикаменти 50.00
410 Масаж на простата 40.00
411 Цистоскопия 250.00
412 Сондиране на уретер  с промивка на бъбречно легенче и инсталиране     мъж –                                                                                     на субстанция     жена 850.00
413 850.00
414 Поставяне, смяна или снемане на постоянна протеза 850.00
416 Екстракция на камъни от уретри чрез примка добавка към № 1,2 50.00
417 Смяна на катетъра на фистула на пикочен мехур 250.00
418 Инцизия на абцес на скротум без отваряне на вътрешни обвивки 200.00
419 Операция на късотемче  /Френулум Бреве/ 100.00
420 Ехография, комплексна на пикочо-отделителния тракт 40.00
421 Цистоскопия с биопсия 600.00
422 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на един уретер 800.00
423 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на два уретера 1000.00
424 Супрапубично перкутанно дрениране на урината /Цистофикс/ 300.00
425 Бужиране /дилатация/ на един уретер 700.00
426 Бужиране /дилатация/ на два уретера 800.00
427 Поставяне на постоянен катетър в „ДЖ“ в един уретер 800.00
428 Поставяне на постоянен катетър в „ДЖ“ в двата уретера 900.00
429 Смяна на катетъра на нефростома 500.00
430 Трансректална ехография на простата 150.00
431 Трансректална биопсия на простата- аспирационна 500.00
432 Трансректална биопсия на простата- пункционна 300.00
433 Пункция на бъбречна киста 400.00
434 Пункционна биопсия на бъбрек 600.00
435 Меатотомия 400.00
436 Коагулация на кондиломи на меатуса 400.00
437 Коагулация на полипи по женската уретра 400.00
438 Вътрешна уретротомия по Отис 500.00
439 Вътрешна оптична уретротомия по Саксе 600.00
440 Смяна на катетъра на   бъбрек 600.00
*** При код 402, 403, 404, 411, 412, 414, 422, 423- влиза цената на консуматива
X Хирургия, ортопедия и травматология
Лечение на рани
450 Първична обработка на рана с шев- малка 50.00
Хирургия на телесната повърхност
452 Отваряне на абцес на кожата или лигавица, ексцизия на фурункул 50.00
453 Инцизия на флегмон 50.00
454 Обременяваща  дълбока инцизия на фасция и подлежащи тъкани 60.00
Хирургия на крайниците и ортопедия и травматология
458 Екстракция на нокът 40.00
459 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 50.00
460 Инцизия на сухожилен панарициум 50.00
461 Инцизия на флагмон на дланта 60.00
462 Операция на един ганглион на пръст, ръка или крак 150.00
463 Шев на мускули и /или фасции при травми/ 150.00
Костна хирургия , ортопедия и травматология
475 Наместване на фрактура на пръст 100.00
476 Наместване на гривнена, глезенна, карпална, тарзална фрактура и гипсиране 200.00
477 Наместване на фрактура на мишница и имобилизация 200.00
478 Наместване на фрактура на предмишница и имобилизация 200.00
479 Наместване на фрактура на подбедрица и имобилизация 350.00
480 Фиксация на фрактура  паркутанно. Включват се успешни репозиции в един сеанс 400.00
Депозит за външен фиксатор за подбедрица 500.00
Операция на ставите
482 Наместване на луксация на пръст 100.00
483 Наместване на луксация на долна челюст или палец 100.00
484 Наместване на луксация на ръка или стъпало 120.00
485 Наместване  на луксация на лакът или менискус или сублуксация на главичка на радиус или  става 120.00
486 Наместване на луксация на лакът, рамо или коляно 120.00
487 Шев с реинсерция на връзка или капсула на става на пръст 200.00
488 Шев на ставна капсула на челюст, ръка или скочна става 200.00
489 Фиксиране с тел на малка става 150.00
490 Фиксиране с тел на палец, длан, стъпало 150.00
491 Отстраняване на телта 100.00
492 Екзартикулация на пръст 150.00
Хирургия на шията и коремната кухина
495 Екстирпация на латериална шийна киста или фистула 500.00
496 Екстирпация на  медианна шийна киста или фистула 500.00
497 Отстраняване на чужди тела от ректума 80.00
498 Отваряне на повърхностна анална атрезия 80.00
499 Монуална  репозиция на анален или ректален пролапс 100.00
Гръдна и съдова хирургия
505 Дренаж на плеврална кухина 150.00
506 Промивка на плеврален дренаж 100.00
507 Венесекция 50.00
508 Лигиране на съдовете на крайниците 100.00
509 Лазерна аблация на варикозни вени 1000.00
XI Ортопедично консервативно лечение
514 Репозиция  и имболизация на изкълчване на глезенна и таразални стави, вкл.ф-ри луксации 200.00
515 Репозиция, перкутанна фиксация и имболизация на изкълчване на глезенна и таразални стави, вкл. ф-ри луксации 300.00
516 Репозиция и имболизация на изкълчване на колянна става 200.00
517 Репозиция и имболизация на изкълчване на тазобедрена става 300.00
518 Репозиция и имболизация на изкълчване на МФС, ПИС,  ДИС 150.00
519 Репозиция, перкутанна фиксация и имобилизация на изкълчване на МФС, ПИС и ДИС 200.00
520 Репозиция и имболизация на изкълчване на гривнена и карпални стави 150.00
521 Репозиция, перкутанна фиксация и имобилизация на изкълчване нагривнена и карпални стави 200.00
522 Репозиция,т рансолекралнна фиксация и имболизация на изкълчване на лакътна става 200.00
523 Репозиция и имобилизация на изкълчване на раменна става 150.00
524 Репозиция, перкутанна фиксация и имболизация на изкълчване на акромиоклавикуларна става 250.00
 Лабораторни изследвания
I МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
525 Фекална маса 15.00
526 Носен секрет 15.00
527 Изследване на урина за урокултура 12.00
528 Генитална система 20.00
529 Ранев секрет и гной 25.00
530 Гърлен секрет 15.00
531 Храчка и бронхоалвеоларен лаваж 15.00
532 Хемокултура 40.00
533 Изследване за туберкулоза 30.00
534 Ликвор 30.00
535 Антистрептолизинов титър 12.00
536 Ваалер Роз /Ревма фактор/ 12.00
537 ТПХА 12.00
538 БМТ 10.00
539 Хламидии 30.00
540 Инфекциозна мононуклеоза 30.00
541 Изследване за микробва чувствителност 15.00
542 Оцветяване и микроскопска оценка по Грам 12.00
543 Трахеобронхиално дърво 20.00
544 Хепатит А 30.00
545 НВе Аg 35.00
546 Нвcor IgM 35.00
547 Хепатит С 30.00
548 HIV 30.00
549 НBsAg 25.00
550 Лаймска борелиоза 30.00
551 Рубеола 30.00
552 Хеликобактер пилори 25.00
553 CMV 30.00
554 Морбили 30.00
555 Вземане на биологичен материал 5.00
556 Токсоплазмоза 20.00
557 Отделяне на серум 10.00
558 Паротит 30.00
559 Хирургични конци – микробиологична активност 15.00
560 Хирургични конци -стерилност 20.00
561 Ротавирус антиген 17.00
562 Аденовирус антиген 17.00
563 Микоплазма 35.00
564 Легионела от урина 30.00
770 Кампилобактер 22.00
771 Anti HBs Total 30.00
772 Клостридиум дифисиле 27.00
773 Микробно  число на хирургични конци 17.00
774 Тест за инфлуенца А и В 22.00
775 Ушен секрет 17.00
776 Очен секрет 20.00
777 Пунктат 30.00
778 Изследване на анаеробни микроорганизми 30.00
779 Рота и Адено вирус антиген 22.00
780 Норовирус антиген 17.00
781 Астровирус антиген 17.00
782 Изследване за патогенни гъбички 27.00
783 AntiHB cor total 30.00
784 Тест SARS COV-2 антиген 15.00
785 Бърз тест за антитела за COVID 19 30.00
786 Тест за инфлуенца А и В и RSV 35.00
787 Тест за инфлуенца А и В и RSV и  Adeno virus 45.00
788 Тест SARS COV-2 антиген  и инфлуенца А и В 35.00
789 Тест SARS COV-2 антиген  и инфлуенца А и В и RSV 50.00
790 Тест SARS COV-2 IgM/IgG и Микоплазма пневмоние IgM/IgG 35.00
791 Тест за норовирус антиген 17.00
792 Тест за хепатит Е IgM 30.00
793 Тест за хепатит Е IgG 30.00
794 Тест Anti-HBc Total 30.00
Наименование пакети за диагностика на респираторни инфекции
795 Тест SARS COV-2 антиген + Тест SARS COV-2 IgM/IgG 50.00
796 Тест SARS COV-2 антиген и инфлуенца А и В +  Тест SARS COV-2 IgM/IgG 55.00
797 Тест SARS COV-2 IgM/IgG и Микоплазма пневмоние  igM/IgG +    Тест SARS COV-2 антиген 50.00
798 PCR – тест за доказване на COVID 19 90.00
799 PCR – тест за доказване на COVID 19 с превод на английски език за групи над 10 души (цена за 1 човек) 80.00
800 Вземане на материал за изследване на Covid-19 с антигенен тест 10.00
II ТРАНСФУЗИОННА  ХЕМАТОЛОГИЯ
565 Кр. Група и RH  фактор 17.00
566 Определяне на подгрупата на А-АГ 10.00
567 Изследване за ало -АТ 40.00
568 Директен   Кумбс 25.00
569 Определяне на Rh фенотип и Kell- AГ 20.00
570 Претрансфузионни тестове за съвместимост 40.00
571 Вземане на венозна кръв – ОТХ 5.00
572 Определяне титър на еритроантитела 21.00
573 Определяне на слаб Д- АГ ( Ди ) 40.00
III КЛИНИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ
575 Вземане на капилярна кръв 3.00
576 Вземане на венозна кръв 5.00
577 ПКК – автоматично – 8 показателя 5.00
578 ПКК с ДКК – автоматично – 18 показателя 10.00
579 ДКК или морфология на Еr – микроскопски 10.00
581 Ret 5.00
582 CYE 5.00
Хемокоагулация
586 Време на кървене 3.00
587 Време на съсирване 3.00
588 Протромбиново време 7.00
589 Фибриноген 7.00
590 АРТТ (ККВ) 7.00
591 Д-димер 20.00
Клинична химия
595 Глюкоза 3.00
596 Кръвно-захарен профил 10.00
597 Глюкозо-толерантен тест (обременяване с глюкоза) 10.00
598 Урея 5.00
599 Креатинин 5.00
600 Пикочна киселина 5.00
601 Общ холестерол 5.00
602 HDL холестерол 5.00
603 LDL холестерол 5.00
604 Триглицериди 5.00
605 Общ билирубин 5.00
606 Директен билирубин 5.00
607 Общ белтък 5.00
608 Албумин 5.00
609 CRP -С реактевен протеин 12.00
610 Гликиран хемоглобин –  AbA1c 15.00
611 К 5.00
612 Na 5.00
613 Cl 5.00
614 Калций 5.00
615 Фосфор 5.00
616 Магнезий 5.00
617 Йонизиран калций (Ca ++) 5.00
618 Fe  и ЖСК 15.00
619 АсАТ (ГОТ) 5.00
620 AlAT  ( ГПТ) 5.00
621 ГГТ 5.00
622 АФ – алкална фосфатаза 5.00
623 ЛДХ 5.00
624 Алфа – НБДН 5.00
625 КК ( СРК) 8.00
626 КК- МВ 8.00
627 Алфа – амилаза 10.00
628 Холинестераза 10.00
629 Липаза 10.00
630 Ревматоиден фактор- /RF/ 10.00
631 Антистрептолизинов титър /ASO/ 10.00
632 Клинико лабораторно изследване на ликвор 30.00
Хормони
637 TSH 20.00
638 FT3 20.00
639 FT4 20.00
Репродуктивни хормони
640 FSH 20.00
641 LH 20.00
642 PROG 20.00
643 PROL 20.00
644 Естрадиол 20.00
645 Тестостерон  /Tes/ 20.00
Туморни маркери
648 PSA 20.00
649 CEA 20.00
650 CA 15-3 20.00
651 CA 19-9 20.00
652 CA 125 20.00
653 AFP 20.00
654 Тропонин / cTni/ – сърдечен маркер 25.00
655 PSA – free 20.00
663 Кръвно – газов анализ / КГА/ – капилярно 30.00
664 Кръвно – газов анализ / КГА/ – артериална 30.00
665 Феритин 20.00
Урина
668 Белтък в урина 2.00
669 Захар в урина 2.00
670 Кетотела в урина 2.00
671 Билирубин в урина 2.00
672 Уробилиноген в урина 2.00
673 Кръв в урина 2.00
674 рН 2.00
675 Относително тегло 2.00
676 Седимент на урина 5.00
677 Количествено изследване на уринен седимент -Adis Webb 10.00
678 Глюкоза – количествено 5.00
679 Белтък – количествено 5.00
680 Белтък на Бенс Джонс 10.00
681 Микроалбумин 15.00
682 Диастаза в урина 10.00
683 Калций в урина 5.00
684 Фосфор в урина 5.00
685 Креатинин в урина 5.00
686 Химичен анализ на бъбречни камъни 10.00
687 Коопрограма 10.00
688 Окултни кръвоизливи 10.00
689 Автоматично хим.изследване на урина – 12 показателя 10.00
690 SARS-CoV-2 S-RBD 7 g G – количествен тест 30.00
691 Anti – TG /TAT/ 20.00
692 Anti – TPO / MAT/ 20.00
693 Ig E –  серум 20.00
694 Vit – B 12 20.00
695 25 OH  vit D 20.00
696 Фолиева киселина / FA/ 20.00
697 SARS-CoV-2 S-RBD 7 g G – количествен тест за служители на “ МБАЛ“Св.Пантелеймон“ -Ямбол “ АД 20.00
IV Рентгеново отделение
713 Мамографии 40.00
714 Рентг.графии на челюсти в спец.проекции 30.00
715 Рентг.графия на лицеви кости 30.00
716 Рентг.графия на околоносни синуси 30.00
717 Рентг.графия на спец.центр. на черепа 30.00
718 Рентг.графия на ребра 30.00
719 Рентг.скопия на бял дроб 20.00
720 Рентг.графия на длан и пръсти 30.00
721 Рентг.графия на тазобедрена става 30.00
722 Рентг.графия на бедрена кост 30.00
723 Рентг.графия на  колянна става 30.00
724 Рентг.графия на подбедрица 30.00
725 Рентг.графия на глезенна става 30.00
726 Рентг.графия на стъпало и пръсти 30.00
727 Рентг.графия на скапула 30.00
728 Рентг.графия на раменна става 30.00
729 Рентг.графия на хумерус 30.00
730 Рентг.графия на лакетна става 30.00
731 Рентг.графия на гривнена става 30.00
732 Рентг.графия на череп 30.00
733 Рентг.графия на гръбначни прешлени 30.00
734 Рентг.графия на гръд.кош и бял дроб 30.00
735 Обз.рентг.графия на  сърце и медиастинум 30.00
736 Обз. Рентг.графия на корем 30.00
737 Ренг.графия на таз 30.00
738 Ехогр.диагностика на корем.органи и ретроперитонеум 30.00
739 Рентг.изследване на хранопровод,стомах тънки черва,дванадесетопръстник 40.00
740 Иригография 40.00
741 Хистеросалпингография 40.00
742 Венозна урогография – Екскреторна 40.00
743 Венозна урогография – Инфузна 40.00
744 Ехографска диагностика на млечна жлеза 30.00
745 Ехографска диагностика на повърхностни органи и щитовидна жлеза 25.00
712 Ехо на коремни органи + млечни жлези 40.00
747 Ехо на корем + щитовидна жлеза 40.00
759 Ехо на млечни + щитовидна жлези 40.00
746 Предоставяне на пациент на рентгеново и КТ изследване на електронен носител/диск/ 15.00
748 КТ – главен мозък 180.00
749 КТ – бял дроб 180.00
750 КТ – черен дроб 180.00
751 КТ – панкреас 180.00
752 КТ – бъбреци 180.00
753 КТ – малък таз 180.00
754 КТ – абдомен 180.00
756 КТ – L  прешлени 180.00
757 Контраст – КТ- 50 мл 60.00
758 Контраст – КТ- 100 мл 120.00
V ПАТОАНАТОМИЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ
760 Хистологично изследване 60.00
761 Цитологичнo изследване 40.00
762 Аутопсия на труп 600.00
763 Цитонамазка  – скрининг  по договор 10.00
* Забележка: Горното ценообразуване е направено при спазване на определените в чл.31, ал.1 в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ максимални цени за избор на лекар / екип, а именно:
1.Цената на избор на лекар за конкретна дейност не може да надхвърля 500.00 лв.            2. Цената за избор на екип за конкретна дейност не може да надхвърля 900.00 лв.  Конкретната дейност  се заявява писмено от пациента в Заявление по образец.
** Забележка: Оперативните интервенции не включват цени за изразходване на медикаменти, консумативи, изследвания и други разходи, свързани с пребиваването на пациента в ЛЗ.