Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Отделение по инфекциозни болести

В отделението се осъществява лечение на  инфекции на дихателната система, стомашно-чревния тракт, кожата и меките тъкани, нервната система; лечение на вирусни хепатити без хепатална кома; лечение на вирусни екзантеми и локализирани вирусни инфекции на кожата без вариола; лечение на инфекции, свързани с лимфните възли; лечение на зоонози (туларемия, бруцелоза), рикетсиози (марсилска треска, Ку-треска), борелиози (лаймска борелиоза); лечение на вирусни хеморагични трески.

В отделението се работи в условията на спешност. Не се допуска планов прием на пациенти. Всички болни с инфекциозни заболявания се хоспитализират по спешност.

При необходимост се осъществява спешна изолация на болни с инфекциозни заболявания, възникнали като спорадични случаи или при епидемични взривове.

Предприема се изолация на болни с инфекциозни заболявания, извършват диагностично уточняване и провеждат специфично лечение на същите.

Когато съществува заплаха за здравето на гражданите, след разпореждане на министъра на здравеопазването се извършва задължителна изолация на заразоносители и болни.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.