Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Мисия и цели

МИСИЯ
Като областна болница основополагащо в нашата дейност е оценяване и лечение на  всички хора, независимо от техния произход, техния пол, техния социален статус, тяхната религия, тяхната възраст и техните специални нужди.
В нашите отделения се стремим да осигурим цялостна медицинска, сестринска, терапевтична и психосоциална помощ чрез организирано и разумно използване на наличните ресурси и прилагайки основния принцип на непрекъснатост на нашата работа.

ВИЗИЯ
Нашите виждания за бъдещето на болницата са свързани с осигуряване на стабилност в развитието й, непрекъснато подобряване на качеството на предоставяната медицинска помощ, повишаване на удовлетвореността на пациентите и персонала; утвърждаване и развитие на болницата като база за обучение.