Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Клинична лаборатория

В лабораторията се извършва:

  • изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност;
  • кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки; броене на ретикулоцити; морфология на костен мозък
  • хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген, D-димери клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат; магнезий, ЛДХ, КК-МВ; С-реактивен протеин, хемоглобин А1С, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта
  • изпражнения: окултни кръвоизливи;
  • изследване на урина и течни пунктати: количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък;
  • ликвор – албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ и КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм;
  • хормони;
  • туморни маркери.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

д-р Радка Замова, началник отделение

Д-р Радка Замова завършва „Медицина“ във Варна през 1982 г. През 1990 г. придобива специалност „Клинична лаборатория“ в Медицински академия – София. Има редица завършени квалификационни курсове към Медицинския университет в София, както и участия в множество национални и международни конференции по клинична лаборатория. През 2007 г. е отличена с почетен знак за принос в областта на медицината, връчен й от Българския лекарски съюз. През 2006 г. става и носител на „Златен герб на Община Ямбол“ за принос в областта на здравеопазването.