Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Класиране от проведен конкурс за избор на управител Медицински център „Дианамед 2001“ ЕООД – гр. Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД обявява резултатите от проведено класиране по обявена и проведена,  на основание разпоредбите на чл.31 и сл. от ППЗПП, в съответствие с приети с решение на Съвета на директорите на лечебното заведение, обективирано в Протокол № 29 / 10.10.2022г., в сила от 10.10.2022 г., Вътрешни правила за провеждане на избор на членове на органите за управление и контрол на дъщерните дружества на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и при спазване на изискванията на  Търговския закон и чл.26, ал.1 от Устава на дружеството, както  и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, обективирано в протокол № 20 / 11.05.2023 г., конкурсна процедура с предмет: „Провеждане на конкурс за избор на управител на Медицински център „Дианамед 2001“ ЕООД – гр. Ямбол“, както следва:

 

I-во място

д-р Йорданка Христова Димитрова