II-ро отделение по вътрешни болести

ІІ-ро отделение по вътрешни болести с дейности по гастроентерология, нефрология и клинична хематология

В отделението се извършва диагностика и лечение на остри, обострени и хронични заболявания на храносмилателната система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури; диагностика, консервативно лечение на основни и някои по-редки нозологични единици в гастроентерологията, хепатологията, заболяванията на жлъчната система и панкреаса, перитонеума и ретроперитонеума, разрешаване на ДД проблеми чрез използването на допълнителни специализирани патоморфологични, клинико-лабораторни и инструментални изследвания за диагностика, изискващи по-високо ниво на компетентност и възможности, преценка относно насочване за последващо хирургично лечение.

Дейностите по нефрология включват лечение на болни с диабетна нефропатия, бъбречна недостатъчност, лечение на болни в преддиализния стадий на хронична бъбречна недостатъчност; подготовка на болни с напреднала хронична бъбречна недостатъчност за диализно лечение; приложение и на други извънбъбречни методи за очистване на кръвта; лечение на усложненията на хронична бъбречна недостатъчност и диализното лечение; лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност; приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния и остри интоксикации; осъществяване на временен и траен съдов достъп.

Диагностика и лечение на пациенти с уточнени доброкачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи, както и хематологична реанимация на пациенти с тежки анемични състояния или хеморагична диатеза до транспортирането им в хематологични болнични структури от II и III ниво на компетентност.

В отделението се извършват абдоминална ехография, горна гастроинтестинална видеоендоскопия, долна гастроинтестинална видеоендоскопия, ректороманоскопия

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Д-р Димитър Димитров
Началник отделение

 

Д-р  Димитър Димитров  завършва висшето си медицинско образование през 1975 г. в МА гр. София. Започва работа в МБАЛ гр. Ямбол. Има придобити специалности „Вътрешни болести”, „Гастроентерология” и „Клинична диетика”. Притежава европейски сертификат /III квалификационна степен по гастроинтестинална ендоскопия/ за цял обем от инвазивна гастроинтестинална ендоскопска дейност.

 

 

 

 

 

 

Част от екипа на отделението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 208/046 682 240

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide