I-во отделение по вътрешни болести

 

І-во отделение по вътрешни болести с дейности по кардиология и ендокринология и болести на обмяната

В отделението се осъществява:

  • медикаментозно лечение и/или продължително лечение по повод на остри или изострени хронични сърдечно-съдови заболявания, с комплицирано протичане и при които се прилагат и интензивни диагностични и терапевтични дейности;
  • лечение на болни с остри, обострени и хронични ендокринологични заболявания без комплицирано протичане и при които не се прилагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури

В отделението се извършват неинвазивните диагностични процедури велоергометрия, 24-часов холтер мониториране на сърдечен ритъм и артериално налягане, процедурите, съставляващи базовото ниво в ехокардиографията, както и оценка на получените резултати.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 206/046 682 232

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide