Търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ (за вендинг машина)

В изпълнение на решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 9 / 11.04.2022 г. и заповед № 140 / 11.04.2022 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно…

Прочети цялата статия

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот (гаражи)

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 24 / 16.12.2021 г. и заповед № 347 / 17.12.2021 г. на изпълнителният директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване…

Прочети цялата статия

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 24 / 16.12.2021 г. и заповед № 346 / 17.12.2021 г. на изпълнителният директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване…

Прочети цялата статия

Отдаване под наем на право на преминаване през недвижим имот, собственост на МБАЛ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН-ЯМБОЛ“ АД

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 24 / 16.12.2021 г. и заповед № 341 / 16.12.2021 г. на изпълнителният директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване…

Прочети цялата статия

Извършване на транспортни услуги за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД

Обществена поръчка чрез публично състезание за Извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД преписка – 00744-2020-0003   документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 29.01.2020 обявление свали 29.01.2020 тръжна документация свали 29.01.2020 ЕЕДОП свали 29.01.2020 П О К А Н А На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви…

Прочети цялата статия

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф, модел PHILIPS BRILLIANCE CT6 за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф, модел PHILIPS BRILLIANCE CT6 за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД преписка – 00744-2020-0002 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 15.01.2020 обявление свали 15.01.2020 тръжна документация свали 15.01.2020 ЕЕДОП свали 15.01.2020 протокол по чл. 54, ал.…

Прочети цялата статия

Периодична доставка на ваучери за храна, доставка на тонизиращи и ободряващи напитки за болничния персонал и доставка на подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ преписка – 00744-2020-0001 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 08.01.2020 обявление свали 08.01.2020 тръжна документация свали 08.01.2020 ЕЕДОП свали 08.01.2020 Предварителен протокол свали 31.01.2020 П О К…

Прочети цялата статия

Доставка на медицински изделия 2019/2020

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД преписка – 00744-2019-0008 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 17.12.2019 обявление свали 17.12.2019 тръжна документация свали 20.12.2019 ЕЕДОП свали 20.12.2019 П О К А Н А На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 23.01.2020 г. от…

Прочети цялата статия

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide