Конкурси

Събеседването с кандидатите за длъжността „Лекар, специализант по нефрология“ ще е на 31 октомври

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 УВЕДОМЛЕНИЕ На основание Заповед № 317/27.10.2022 год. на изп. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и във връзка с провеждана конкурсна процедура, обявена със Заповед № 287/28.09.2022 год. на изп. директор за…

Прочети цялата статия

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ обяви конкурси за 16 лекари специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от…

Прочети цялата статия

Дата за събеседване с кандидатите за длъжността „лекар – специализант по психиатрия“

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание Заповед № 291/03.10.2022 год. на изп. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и във връзка с провеждана конкурсна процедура, обявена със Заповед № 249/10.08.2022 год. на изп. директор за длъжността „Лекар, специализант по…

Прочети цялата статия

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ обяви конкурс за двама лекари-специализанти по нефрология

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/66-15-41 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за…

Прочети цялата статия

Обявен е конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по Психиатрия“

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/66-15-41 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за…

Прочети цялата статия

Уведомление за провеждане на конкурс

Във връзка с провеждана конкурсна процедура, обявена със Заповед № 181/09.05.2022 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, за длъжността „старша медицинска сестра/лаборант“ на следните отделения при  МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД: Отделение по пневмология и фтизиатрия; Отделение по трансфузионна хематология, Ви уведомявам, че  конкурсът ще се проведе в малка…

Прочети цялата статия

Обявена е нова конкурсна процедура за старша медицинска сестра/лаборант в две отделения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/661 541 „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол“ АД, на основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 181/09.05.2022 год.…

Прочети цялата статия

Прекратена конкурсна процедура

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 66-15-30 факс 66-15-41 На основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения и заповед № 180/09.05.2022 год. на изп. директор О Б Я В Я В А : Прекратявам конкурсната процедура за заемане на длъжността „старша медицинска сестра“ на следните…

Прочети цялата статия

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ обявява конкурс за длъжността „старша медицинска сестра“ в две отделения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/661 541 „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол“ АД, на основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 170/28.04.2022 год. на изпълнителния директор на…

Прочети цялата статия

Обявление специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл. 17 от…

Прочети цялата статия

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide