Конкурси

Обявена е нова конкурсна процедура за старша медицинска сестра/лаборант в две отделения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/661 541 „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол“ АД, на основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 181/09.05.2022 год.…

Прочети цялата статия

Прекратена конкурсна процедура

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 66-15-30 факс 66-15-41 На основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения и заповед № 180/09.05.2022 год. на изп. директор О Б Я В Я В А : Прекратявам конкурсната процедура за заемане на длъжността „старша медицинска сестра“ на следните…

Прочети цялата статия

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ обявява конкурс за длъжността „старша медицинска сестра“ в две отделения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/661 541 „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол“ АД, на основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 170/28.04.2022 год. на изпълнителния директор на…

Прочети цялата статия

Обявление специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл. 17 от…

Прочети цялата статия

Конкурси за заемане на длъжностите – „Главна мед. сестра“ и „Началник на отделение“

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 284/05.11.2021 год. На Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД О Б Я В…

Прочети цялата статия

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide