Събеседването с кандидатите за длъжността „Лекар, специализант по нефрология“ ще е на 31 октомври

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД

Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание Заповед № 317/27.10.2022 год. на изп. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и във връзка с провеждана конкурсна процедура, обявена със Заповед № 287/28.09.2022 год. на изп. директор за длъжността „Лекар, специализант по нефрология“, Ви уведомяваме, че индивидуално събеседване с кандидатите ще се проведе в малка заседателна зала в административна сграда на лечебното заведение, находяща се на адрес гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, на 31.10.2022 г., от 10:00 ч.

 

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide