График на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве

Г Р А Ф И К

 ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ

В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ  ГР. ЯМБОЛ

[table id=5 /]

Забележка: При необходимост ЗКЦМДЗ -Ямбол може да осигури допълнителни медицински консултации извън графика.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide