Месец: октомври 2022

Събеседването с кандидатите за длъжността „Лекар, специализант по нефрология“ ще е на 31 октомври

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 УВЕДОМЛЕНИЕ На основание Заповед № 317/27.10.2022 год. на изп. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и във връзка с провеждана конкурсна процедура, обявена със Заповед № 287/28.09.2022 год. на изп. директор за…

Прочети цялата статия

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ обяви конкурси за 16 лекари специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от…

Прочети цялата статия

График на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве

Г Р А Ф И К  ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ  ГР. ЯМБОЛ [table id=5 /] Забележка: При необходимост ЗКЦМДЗ -Ямбол може да осигури допълнителни медицински консултации извън графика.

Дата за събеседване с кандидатите за длъжността „лекар – специализант по психиатрия“

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530 УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание Заповед № 291/03.10.2022 год. на изп. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и във връзка с провеждана конкурсна процедура, обявена със Заповед № 249/10.08.2022 год. на изп. директор за длъжността „Лекар, специализант по…

Прочети цялата статия

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ обяви конкурс за двама лекари-специализанти по нефрология

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/66-15-41 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за…

Прочети цялата статия

Политика за публично оповестяване на информация на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол” АД

Политика за публично оповестяване на информация на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол” АД Утвърдена със Заповед № 275 / 07.09.2022 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД   I. Общи положения. Чл. 1. Настоящата политика определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване от МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол” АД в качеството…

Прочети цялата статия

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide