Уведомление за провеждане на конкурс

Във връзка с провеждана конкурсна процедура, обявена със Заповед № 181/09.05.2022 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, за длъжността „старша медицинска сестра/лаборант“ на следните отделения при  МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД: Отделение по пневмология и фтизиатрия; Отделение по трансфузионна хематология, Ви уведомявам, че  конкурсът ще се проведе в малка заседателна зала в административна сграда на лечебното заведение, находяща се на адрес: гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, на 07.07.2022 г., от 15:30 ч.

 

           

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide