Прекратена конкурсна процедура

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД

ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 66-15-30 факс 66-15-41

На основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения и заповед № 180/09.05.2022 год. на изп. директор

О Б Я В Я В А :

Прекратявам конкурсната процедура за заемане на длъжността „старша медицинска сестра“ на следните отделения при  МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД:

  • Отделение по пневмология и фтизиатрия;
  • Отделение по трансфузионна хематология.

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide