Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ (за вендинг машина)

В изпълнение на решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 9 / 11.04.2022 г. и заповед № 140 / 11.04.2022 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

обявление търг вендинг-машина

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide