Месец: февруари 2022

Открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот (заведение за обществено хранене)

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол Н:5 / 14.02.2022 г. и заповед Н:77 / 16.02.2022 г. на изпълнителният директор, на основание приложение Н:1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под…

Прочети цялата статия

Открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот (кафе-автомати)

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол Н:5 / 14.02.2022 г. и заповед Н:79 / 16.02.2022 г. на изпълнителният директор, на основание приложение Н:1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под…

Прочети цялата статия

Открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот (кабинети)

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол Н:5 / 14.02.2022 г. и заповед Н:78 / 16.02.2022 г. на изпълнителният директор, на основание приложение Н:1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под…

Прочети цялата статия

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide