Обявление специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл. 17 от същата и Заповед № 14/12.01.2022 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ – 2 БР.

Документация:

документ Файл за теглене Дата на качване
обявление свали 13.01.2022

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide