Конкурси за заемане на длъжностите – „Главна мед. сестра“ и „Началник на отделение“

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 284/05.11.2021 год. На Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД

О Б Я В Я В А :

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, КАКТО СЛЕДВА:

Документация:

документ Файл за теглене Дата на качване
 обява свали 07.01.2022
 график допуснати свали 07.01.2022

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide