Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 24 / 16.12.2021 г. и заповед № 346 / 17.12.2021 г. на изпълнителният директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

Документация:

документ Файл за теглене Дата на качване
 обявление свали 22.12.2021
 тръжна документация свали 22.12.2021

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide