Временно се преустановява раждането в акушеро-гинекологичното отделение в МБАЛ“Свети Пантелеймон“ гр. Ямбол

Считано от 00:00часа на 21.06.2021г. до 08:00часа на 12.07.2021г. временно се преустановява дейността в стационара по КП № 5 „Раждане“, родилната помощ свързана с раждането и дейностите по грижи и диагностика/лечение на новороденото.

В случаите на самонасочили се раждащи жени със спонтанно раждане, напреднало раждане и раждане в ход се предприемат действия за организиране консултация със специалист акушерство и гинекология и оценка за усложнения, застрашаващи непосредствено здравето и живота на майката или плода.

При направена преценка за липса на непосредствена опасност от усложнения чрез мобилните екипи на ЦСМП се извършва транспорт до МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-гр.Сливен.

При преценка за опасност от усложнения се изпълняват дейностите от утвърдените медицински стандарти по акушерство и гинекология и неонатология. След стабилизиране на състоянието и с цел осигуряване на необходимия обем дейности за майката или плода/новороденото, същите се превеждат до МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-гр.Сливен след уведомяване на акушерогинекологичното и неонатологични отделения.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide