Месец: март 2021

Покана за избор на одитор за МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД

„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД  за 2021 г.“ Покана одитор

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide