ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

Ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Ямбол“ АД съобщава, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН-ЯМБОЛ“ АД, ГР. ЯМБОЛ.

Информация за условията на поръчката може да бъде получена от ЦАИС ЕООП на адрес https://app.eop.bg/today/98096.

Обществена поръчка за Нова Болница