ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка – 00744-2020-0005

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 05.05.2020
обявление свали 05.05.2020
тръжна документация свали 08.05.2020
ЕЕДОП свали 08.05.2020

 

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“