БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ЯМБОЛ“ АД ПИБ – ЯМБОЛ BIC: FINVBGSF IBAN: BG69FINV91501017427713
СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ
 
Име Свидетелство
Катя Георгиева - от името на членовете на БСП дарители
Деян Атанасов дарители
Николай Дженков и Гергана Керанова дарители
Мариана Ибришимова дарители
Димитър Ангелов Иванов дарители
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД дарители
Димитър Иванов Димитров дарители
Ваня Колева Баракова-Илиева дарители
"Терум 2002" ЕООД дарители
Дженко Георгиев Дженков дарители
Екобулпак АД дарители
Община Ямбол дарители
"Мирали" ЕООД дарители
ЮЛНЦ "РОТАРИ КЛУБ - ЯМБОЛ" и ЮЛНЦ "ИНЕР УИЛ КЛУБ - Вътрешен кръг на РОТАРИ Ямбол" дарители
Руслан Тенев Михалев дарители
Районна прокуратура Ямбол дарители
Фондация "Бикоуз" дарители
Венелина Герогиева Иванова дарители
Окръжна прокуратура Ямбол дарители
"Петтас България" АД дарители
Александър Стойчев Стойков дарители
Стоянка Кунева Димитрова дарители
Областен съвет на БЧК - Ямбол дарители
Д-р Недялка Стоянова Петкова дарители
"Бонойл" ООД дарители
"Олипоп" ЕООД дарители
"Олипоп" ЕООД дарители
ВФ 26030 дарители
Волен Дичков Дичев дарители
"Медидом" АД дарители
"Интръст" ЕАД дарители
Домсъвет, гр. Ямбол, ул. "Искър", бл. 1, вх. В дарители
"Репродуктор по свиневъдство" АД дарители
Община Ямбол дарители
Йордан Трендафилов, Пламен Комитов, Иван Маринов дарители
"Летоо" ЕООД дарители
"Минна компания Петров" АД дарители
"Орбико България" ЕООД дарители
"Марк 1" ООД дарители
Община Ямбол дарители
Радостина Минчева Радева дарители
Еньо Вълчев Енев дарители
Цветелина Маринова Пенкова дарители
Общински съветници ПП Герб, община Ямбол дарители
"Е. Миролио" ЕАД дарители
Мария Йорданова Цветкова дарители
"Вила Ямбол" ЕАД дарители
Окръжен съд Ямбол дарители
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД