ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ

НА „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД

ПИБ – ЯМБОЛ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG69FINV91501017427713

 

дарителидарителидарителидарители

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД