Обява за

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол

преписка – 9097474

документ Файл за теглене Дата на качване
обява свали 20.03.2020
протокол на комисия свали 22.04.2020
договор с Ридаком ЕООД свали 10.06.2020
договор с Перфект Медика ООД свали 10.06.2020
договор със Софарма Трейдинг АД свали 10.06.2020
договор с Медиклим ЕООД свали 10.06.2020
договор с Елпак Лизинг ЕООД свали 10.06.2020

 

“Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол”