Обява

за Събиране, транспортиране и обезвреждане на медицински отпадъци за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

 

преписка – 9096269

документ Файл за теглене Дата на качване
обява свали 10.02.2020
еедоп свали 10.02.2020

 

Събиране, транспортиране и обезвреждане на медицински отпадъци за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД