Събиране, транспортиране и обезвреждане на медицински отпадъци за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

Обява за Събиране, транспортиране и обезвреждане на медицински отпадъци за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД   преписка – 9096269 документ Файл за теглене Дата на качване обява свали 10.02.2020 еедоп свали 10.02.2020 протокол на комисия свали 25.02.2020 договор с Ловамед