Обществена поръчка чрез публично състезание за

Извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка – 00744-2020-0003

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 29.01.2020
обявление свали 29.01.2020
тръжна документация свали 29.01.2020
ЕЕДОП свали 29.01.2020

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН-ЯМБОЛ” АД